ncg-El servei


El servei
El Servei de Neurocirurgia té per missió el tractament quirúrgic de les malalties del sistema nerviós central, perifèric i llurs cobertes (columna vertebral, volta i base cranial); la formació de metges especialistes en Neurocirurgia i la docència a estudiants de Medicina; recerca per avançar en el coneixement, millor diagnòstic i tractament de les malalties del sistema nerviós; així com l’atenció neuroquirúrgica en els àmbits d’Hospitalització, Urgències, Consultes externes i Hospital de Dia, 365 dies l’any.
el servei
+
el servei

Informació assistencial
+
Informació assistencial

Docència
+
Docència

Informació usuaris
+
Informació usuaris

ncg-contacte

Ubicació i Contacte
Secretaria de Neurocirurgia

Bloc A, 4ª planta, Mòdul 4.

Telèfon: 93 556 56 98

Fax: 93 556 56 07

correu secretaria: neurocirurgia@santpau.cat

Consulta externa
Bloc A, Planta 1ª. Mòdul 2, despatxos 12 i 13
Sala Hospitalització

Sala C3, Bloc C, 3ª planta.

Telèfon extensió: 93 553 73 18