Medicina Fisica i Rehabilitacio

Medicina Física i Rehabilitació
Medicina Física i Rehabilitació

Limfedema

limfedema

buidament cervical

BUIDAMENT CERVICAL

Exercicis Buidament Cervical

EXERCICI 1
+
EXERCICI 1

EXERCICI 2
+
EXERCICI 2

EXERCICI 3
+
EXERCICI 3

EXERCICI 4
+
EXERCICI 4

EXERCICI 5
+
EXERCICI 5

EXERCICI 6
+
EXERCICI 6

EXERCICI 7
+
EXERCICI 7

EXERCICI 8
+
EXERCICI 8

EXERCICI 9
+
EXERCICI 9

EXERCICI 10
+
EXERCICI 10

EXERCICI 11
+
EXERCICI 11

Contacte MFR

Contacte
Ubicació
Secretària: Bloc A - Planta 5, mòdul 2 
Consultes Externes: 
Bloc A - Planta 2, mòdul 4 
Bloc A - Planta 3, mòdul 2 
Antic hospital: Pavelló 20
Contacte

Secretària del Servei

Direcció correu: mfrhb@santpau.cat

Telèfon: 93 553 70 59

 

Recepció de Teràpia (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional)

Direcció correu: recepciorehabilitaci@santpau.cat

Direcció correu: fisioterapia@santpau.cat

Telèfon: 93 291 90 50

(Extensió: 5788 / 5797)

Fax: 93 556 55 06