Publicador de continguts

null derma-Yelamos Pena O

Dr. Oriol Yélamos Pena
Metge adjunt

Especialista en lesions pigmentades i melanoma.

Especialista en càncer cutani no melanoma

Consulta de teràpia fotodinàmica i epiluminiscència.

HOSSPAU Menu

Contacte Dermatologia

Contacte
Ubicació

Secretaria de Dermatologia
Bloc A, planta 5

Consultes externes del Servei de Dermatologia
Bloc A, planta 2, mòduls 3 i 4

Contacte

Telèfon: 93 291 90 00/93 553 70 00 o 93 291 90 50

Fax: 93 553 7008

Correu electrònic: dermatologia@santpau.cat