Presentació
El Servei de Dermatologia de l’Hospital de Sant Pau s’ocupa del diagnòstic, tractament (mèdic i quirúrgic) i prevenció de les malalties de la pell, del subcutis, de les mucoses així com del diagnòstic i seguiment de les malalties venèries i de transmissió sexual.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Contacte
Ubicació

Secretaria de Dermatologia
Bloc A, planta 5

Consultes externes del Servei de Dermatologia
Bloc A, planta 2, mòduls 3 i 4

Contacte

Telèfon: 93 553 7007

Fax: 93 553 7008

Correu electrònic: dermatologia@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Escola d'atòpia
+
Escola d'atòpia