Neurologia

Neurologia
Neurologia

Unitat Epilepsia investigacions

Línies de recerca

 

UNITAT D'EPILEPSIA

Desenvolupament d'assajos clínics en epilèpsia de difícil control. En aquest moment estan en marxa els següents estudis:

 • Protocol JNJ-40411813EPY2001. Estudi randomizat, doble cec, controlat amb placebo, grups paral·lels, multicèntric, per a avaluar l'eficàcia, seguretat i tolerabilitat de JNJ- 40411813 com a teràpia adjuvant en pacients amb crisis d'inici focal amb resposta subòptima a levetiracetam.
  Promotor: Janssen Research & Development
 •  Protocol 1042-TSC-3001. Estudi en fase 3, doble cec, randomizat, controlat amb placebo, de teràpia adjuvant amb ganaxolona (GNX) en nens/as i adults/as amb epilèpsia relacionada amb Complex Esclerosi Tuberosa (CET).
  Promotor: Marinus Pharmaceuticals
   
 • Protocol AMZ002-002. Estudi en fase III, aleatoritzat i obert per a avaluar l'eficàcia i la seguretat d'AMZ002, en comparació amb vigabatrina, en el tractament d'espasmes infantils.
  Promotor: Amzell
 • Protocol ETX-*DS-001. ENVISION: Estudi de l'evolució natural de lactants i nens amb síndrome de Dravet amb SCN1A positiu (SCN1A+)
  Promotor: Encoded Therapeutics, Inc.