Ruta de navegació

Neurologia

Neurologia
Neurologia

Linies recerca PARKINSON

Línies de Recerca

UNITAT DE PARKINSON I TRASTORNS DEL MOVIMENT

L'equip d'investigació té una experiència rellevant en la recerca en malaltia de Parkinson i Trastorns de Moviment així com en la recerca en deteriorament cognitiu. La investigació traslacional es realitza en el  Laboratori de Neuropsicofarmacologia de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau. L'entorn clínic (Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau–Universitat Autònoma de Barcelona) i científic (Institut de Recerca, Institut Biosanitari Sant Pau acreditat per el MINECO) en què treballen, contribueix a la probabilitat d'èxit d'aquesta interfase bàsica-clínica.

Línies d'investigació principals

Alteracions cognitives i conductuals en la malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes

Objectius: 

 • Estudiar els mecanismes neurobiològics subjacents al deteriorament cognitiu en la malaltia de Parkinson, fomentar la millora del seu diagnòstic i el desenvolupament d'intervencions clíniques i terapèutiques. 
 • Desenvolupament d'eines d'avaluació específiques per a la detecció i monitoratge dels canvis cognitius en pacients amb malaltia de Parkinson. 
 • Promoure estudis farmacològics en fase II i III, promoguts per el nostre grup i en col·laboració amb l’indústria farmacèutica. 

Tremolor essencial i altres trastorns del moviment hipercinètics

Objectius: 

 • Avaluació de noves intervencions i comparació amb les ja existents i el seu impacte en la capacitat funcional, maneig i curs de la malaltia i qualitat de vida en persones amb tremolor essencial i altres trastorns de moviment.

Malaltia de Huntington

Objectius:

 • Participació i coordinació a nivell de l’Estat espanyol de l’estudi Enroll-HD, un estudi longitudinal, observacional, multinacional que integra dos registres de malaltia de Huntington ja existents a Europa (Registry) i a Amèrica del Nord i Austràlia (COHORT), alhora que s'amplia per incloure llocs a Amèrica Llatina i Àsia. Sense data de finalització i amb avaluacions anuals, l'objectiu d'Enroll-HD és la construcció d'una base de dades àmplia i rica de informació clínica longitudinal i de mostres biològiques. Aquesta base de dades servirà com a base per a futurs estudis dirigits a desenvolupar les eines i els biomarcadors de progressió i pronòstic, la identificació de les característiques fenotípiques clínicament rellevants, i l'establiment de criteris de valoració clarament definits per als estudis d'intervenció.

Laboratori de Neuropsicofarmacologia

Objectius:

 • Caracterització conductual, fisiològica i farmacològica de models animals basats en la combinació de lesions dopaminérgicas i d'altres neurotransmissors implicats en els processos patogènics de la malaltia de Parkinson.

Projectes de recerca competitius

La Unitat ha participat i participa en un número important de projectes de recerca competitius, principalment en malaltia de Parkinson, tremolor essencial i malaltia de Huntington, entre els que destaquen en els darrers anys:

 • Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS): 13 projectes.
 • Fundació La Marató de TV3: sis projectes.
 • Comisión Interministerial Ciencia y Tecnología (CICYT): dos projectes.
 • CIBERNED: dos projectes intramurals.
 • European Huntington’s Disease Association: dos projectes.
 • Subprograma de Institutos de Investigación Sanitaria: un projecte.
 • Ministerio de Industria, Energía y Turismo: un projecte.

Ajuts competitius de recursos humans

La Unitat ha participat activament en la formació de personal investigador amb l’obtenció de recursos humans en projectes competitius tant de l’Estat espanyol (FIS, Río Hortega, Juan de la Cierva, Ministerio de Economía y Competitividad; IS Carlos III) com de la Generalitat de Catalunya (CIRIT, AGAUR) i projectes de formació especialitzada post-MIR de la Fundació Privada HSCSP. 

Participació en grups de recerca reconeguts

 • Grup de Trastorns del Moviment, Institut d’Investigació Sanitària (IIB) Sant Pau, Institutos Sanitarios Acreditados, Instituto de Salud Carlos III.
 • Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), Instituto de Salud Carlos III.
 • Grup de Recerca Consolidat (SGR 2014/12013); Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya.

Participació en grups de treball internacionals

 • International Movement Disorders Society (MDS) Task Force for Developing Rating Scales in Parkinson’s Disease (Subcomitee for Cognitive Evaluation).
 • MDS Task Force for Mild Cognitive Impairment in Parkinson’s Disease.
 • MDS Task Force for Evidence Based Medicine in Huntington’s Disease.
 • Spanish Coordination of the European Huntington's Disease Network and the ENROLL study (Cure for Huntington’s Disease International - CHDI).
 • MDS Task Force diagnosis and treatment of essential tremor.

Propietat intel·lectual registrada

Títol: Instruments de Valoració Cognitiva per la Malaltia de Parkinson.
Autors/inventors: Jaime Kulisevsky; Javier Pagonabarraga.

1. Parkinsons’s Disease Cognitive Rating Scale (PD-CRS), © 2008
2. Parkinson’ Disease Dementia Short Scale (PDD-SS), © 2010
3. Parkinsons’s Disease Cognitive Functional Rating Scale (PD-CFRS), © 2012

Programa d'ordinador:  Columbus-Track 1.0 © 2001.
Autors i titulars: Alexandre Gironell Carreró i Gerard Amirian Basiri.