Ruta de navegació

Neurologia

Neurologia
Neurologia

Linies recerca Vascular cerebral

Línies de Recerca

La Unitat de Malalties Cerebrovasculars del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un grup multidisciplinari liderat pel Dr. Joan Martí Fàbregas. La Unitat posseeix una llarga i consolidada trajectòria en l'estudi de l'ictus des d'un vessant tant clínic com bàsic. Les línies que han marcat els projectes de recerca en els últims anys són:

Tractaments de reperfusió en la fase aguda de l'ictus:

 • Predictors d'hemorràgia simptomàtica: recerca de biomarcadors associats al risc d'hemorràgia després del tractament fibrinolític
 • Predictors genètics d'eficàcia del tractament de reperfusió
 • Estudis sobre logística del tractament de reperfusió.
 • Circulació col·lateral en ictus isquèmic agut amb oclusió de gran vas: factors clínics, radiològics, plasmàtics i genètics relacionats
 • Optimització hemodinàmica de la perfusió cerebral després del tractament endovascular en pacients amb ictus isquèmic (Estudi HOPE).

Hemorràgia intracerebral:

 • Creixement precoç de l'hematoma: influència de la pressió arterial, el valor de marcadors hemostàtics i la relació amb la presència de microsagnats.
 • Monitoratge de les hemorràgies amb dúplex transcranial
 • Marcadors pronòstics (analítics i genètics) de l’hemorràgia intracerebral: polimorfismes, beta-amiloide. Seroteca i genoteca de malalts amb hemorràgia intracerebral
 • Criteris de classificació etiològica de les hemorràgies (criteris H-ATOMIC)
 • Importància dels microsagnats per predir el risc d'hemorràgia cerebral en pacients als quals es prescriuen anticoagulants (estudi HERO)
 • Epidemiologia i logística poblacional de l’emorràgia intracerebral (estudi HIC-CAT)
 • Edema cerebral en l’hemorràgia intracerebral: variables associades i estudi evolutiu de la seva implicació clínica i pronòstica

Vulnerabilitat de la placa carotídia

Paper del microbioma intestinal en l’evolució neurològica dels pacients amb hemorràgia intracerebral i dels pacients amb ictus isquèmics tractats amb teràpies de reperfusió. (MISTIC, MAESTRO)

Cèl·lules progenitores endotelials circulants (CEPC) en l'ictus isquèmic

Estudis de neuroreparació:
neuroreparació i estudi de la migració de les cèl·lules subventriculars en mostres necròpsiques i mitjançant ressonància espectroscòpica.

Aplicació del monitoratge òptic multimodal en la malaltia cerebrovascular: valor pronòstic de noves tecnologies no invasives. Línia d'investigació en col·laboració amb el grup de recerca d'òptica biomèdica de l'ICFO.

Influència de les estatines en el pronòstic de la malaltia cerebrovascular: estudis sobre el valor pronòstic de pacients amb ictus isquèmic o hemorràgic que estan sota tractament amb estatines.

Pronòstic neurològic després d’una mort sobtada cardíaca

Participació en la redacció de guies de pràctica clínica de la Sociedad Española de Neurología (Grupo de estudio de enfermedades vasculares cerebrales), Societat Catalana de Neurologia i la European Stroke Organisation.

Participació en assaigs clínics propis, assaigs clínics acadèmics i assaigs promoguts per la indústria farmacèutica.

 

Per més informació, pots consultar l’informe anual de recerca:

Informe anual IIB Sant Pau 2020 (Unitat de Malaties Vasculars Cerebral)
Informe anual IIB Sant Pau 2019 (Unitat de Malaties Vasculars Cerebral): link al document pdf.

 

Segueix-nos a @SantPauIctus i @neurosantpau