Neurologia

Neurologia
Neurologia

Linies recerca NEUROLOGIA

Línies de Recerca

UNITAT DE MEMÒRIA

La Unitat de Memòria de l'Hospital Sant Pau i els seus grups associats del IIB-Sant Pau són referents tant a nivell nacional com internacional en investigació sobre la malaltia de l'Alzheimer i altres demències neurodegeneratives. 

La Unitat de Memòria i els seus grups associats del IIB-Sant Pau tenen un perfil únic a nivell nacional caracteritzat per la especialització en recerca traslacional sobre Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives on s’integra la recerca clínica amb la recerca bàsica/molecular. 

El grup està format per investigadors de disciplines molt diverses com ara la neurologia, la psicologia, l’enginyeria i la biologia. Aquesta composició permet la generació d’idees (cross-fertilization) innovadores que són posteriorment provades en l’àmbit clínic o de laboratori.

Durant els darrers cinc anys el  grup ha publicat un total de 93 articles en revistes indexades, dels quals 36 són propis del grup, 53 corresponen a col·laboracions d’un o més membres del grup amb grups nacionals o internacionals i quatre  són revisions científiques. Durant aquest mateix període el grup ha dirigit dues tesis doctorals i sis treballs de màster, ha aconseguit finançament per a 13 projectes competitius d’àmbit nacional o Europeu i ha liderat projectes amb participació de més de vint hospitals i centres de recerca de tota Espanya. 

LÍNIES DE RECERCA

Actualment, la recerca de la Unitat de Memòria es canalitza a través del seu grups associats (Neurobiologia de les demències i Genètica de malalties neurodegeneratives) i està dividida en quatre línies ben diferenciades:

 

Recerca translacional 

Investigador principal: Dr. Albert Lleó

Característiques:

Marcadors en sang i LCR: aquesta línia es centra en trobar nous marcadors biològics en sang i/o líquid cefaloraquidi amb finalitat diagnòstica i pronòstica en pacients amb diferents demències neurodegeneratives com la malaltia d’Alzheimer (MA) o la demència frontotemporal (DFT).
La participació del grup com a líders d’un paquet de treball en un estudi multicèntric internacional on hi participen 23 països europeus (BIOMARKAPD) i en la Societat internacional de líquid cefaloraquidi és clau per reforçar aquesta línia.
El grup ha liderat estudis multicèntrics nacionals sobre l’anàlisi de marcadors d’amiloïdosi i inflamació a la MA i la DFT. Al marge d’aquests projectes està treballant en la cerca de nous marcadors sinàptics a la MA i la DFT i té diversos projectes finançats. 

Bases mol·leculars de les malalties neurodegeneratives. Es treballa amb mostres de teixit cerebral de pacients amb Alzheimer i DFT amb la finalitat d’entendre quins són els canvis inicials que es produeixen al cervell en aquestes malalties. Amb aquest objectiu s’utilitzen sofisticades tècniques de microscòpia con la Array Tomography Microscopy només disponible en pocs llocs del món. 

Publicacions recents:

 • LLEÓ A, Cavedo E, Parnetti L, Vanderstichele H, Herukka S-K, Andreasen N, et al. Cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer’s and Parkinson’s disease and their application in clinical trials. Nat Rev Neurol. 2015;11(1):41-55.
 • Alcolea D, Martínez-Lage P, Sánchez-Juan P, Olazarán J, Antúnez C, Izagirre A,  Ecay-Torres M; Estanga, A, Clerigué M, Guisasola MC, Sánchez Ruiz D, Marín J, Calero M, Blesa, R, Clarimón J, Carmona-Iragui, M; Morenas-Rodríguez, E; Rodríguez-Rodríguez, E; Vázquez Higuera JL, Fortea J, LLEÓ A. Amyloid precursor protein metabolism and inflammation markers in preclinical Alzheimer disease. Neurology 2015; 85(7):626-33.
 • Pera M.,  Alcolea D, Sánchez-Valle R, Guardia-Laguarta C, Badiola N, Suárez-Calvet M, Lladó A, Barrera-Ocampo A,   Sepulveda-Falla D,  Blesa R,  Molinuevo JL, Clarimón J, Ferrer I, Gelpi E, LLEÓ A. Distinct pattern of APP processing in the CNS in autosomal-dominant Alzheimer disease: implications for sporadic Alzheimer disease. Acta Neuropathol. 2013;125(2):201-13. 


Projectes d'investigació actius:

2015-2017
Synaptic markers in preclinical Alzheimer's disease
Fundació La Marató de TV3
IP: Alberto Lleó

2015-2017
Marcadores sinápticos a la enfermedad de Alzheimer
Instituto de Salud Carlos III.
IP: Alberto Lleó

2013-2016
Role of GSK-3 in cortical network abnormalities in Alzheimer's disease
CIBERNED (Centre de excelència en malalties neurodegeneratives).
Coordinadora: Teresa Iglesias
IP: Alberto Lleó

2013-2016.
Search for synaptic biomarkers of Alzheimer’s disease
Instituto de Salud Carlos III.
IP: Olivia Belbin
2012-2015.

BIOMARKAPD. Biomarkers for Alzheimer's disease and Parkinson's disease
Fondo de investigación Sanitario. Instituto de Salud Carlos III. Joint Programming Neurodegenerative disease.
IP: Alberto Lleó

2014-2018
EMIF-AD. A bioinformatic plattform for Alzheimer’s disease
European Innovative Medicine Initiative.
Coordinadors: Simon Lovestone/Pieter J. Visser.
IP: Alberto Lleó

 

Genètica mol·lecular

Investigador principal: Dr. Jordi Clarimon.

Característiques: detallar l'arquitectura genètica de la malaltia de l'Alzheimer i altres demències neurodegeneratives. L’objectiu és trobar nous gens que intervenen en el risc d'un individu de patir la malaltia d’Alzheimer utilitzant eines d’ultraseqüenciació (next generation sequencing), una tècnica molt innovadora que permet extreure gran quantitat d’informació del genoma.

Publicacions recents:

 • Dols-Icardo O, García-Redondo A, Rojas-García R, Sánchez-Valle R, Noguera A, Gómez-Tortosa E, Pastor P, Hernández I, Esteban-Pérez J, Suárez-Calvet M, Antón-Aguirre S, Amer G, Ortega-Cubero S, Blesa R, Fortea J, Alcolea D, Capdevila A, Antonell A, Lladó A, Muñoz-Blanco JL, Mora JS, Galán-Dávila L, Rodríguez De Rivera FJ, LLEÓ A, Clarimón J. Characterization of the repeat expansion size in C9orf72 in amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. Hum Mol Genet. 2014 Feb 1;23(3):749-54.
 • Heilmann S, Drichel D, Clarimon J, Fernández V, Lacour A, Wagner H, Thelen M, Hernández I, Fortea J, Alegret M, Blesa R, Mauleón A, Roca MR, Kornhuber J, Peters O, Heun R, Frölich L, Hüll M, Heneka MT, Rüther E, Riedel-Heller S, Scherer M, Wiltfang J, Jessen F, Becker T, Tárraga L, Boada M, Maier W, Lleó A, Ruiz A, Nöthen MM, Ramirez A. PLD3 in non-familial Alzheimer's disease. Nature. 2015 Apr 2;520(7545):E3-5

Projectes d'investigació actius:

2016-2018
Estudio del perfil de expresión de microRNA exosomal en biofluídos para la identificación de biomarcadores de uso diagnóstico en la demencia frontotemporal (Ref. PI15/00026)
Instituto de Salud Carlos III.
IP: Jordi Clarimón

2015-2017
A comprehensive genomic analysis of patients with motor neuron disease and frontotemporal dementia to disentangle the missing genetic architecture of amyotrophic lateral sclerosis  
Maratón RTVE    
IP: JordiClarimón

2013-2015
Variantes genéticas raras y su implicación en la enfermedad de Alzheimer: uso de nuevas tecnologías de ultrasecuenciación para el estudio de genes implicados en la enfermedad de Alzheimer. (Ref. PI12/01311)
Fondo de investigación Sanitario. Instituto de Salud Carlos III.
IP: Jordi Clarimón

 

Recerca en neuroimatge

Investigador principal: Dr. Juan Fortea.

Característiques: entendre els processos biològics en subjectes amb malaltia d´Alzheimer en fase preclínica tant esporàdica com associada a la síndrome de Down, com a model per a altres malalties neurodegeneratives. El grup és pioner a Espanya en la incorporació dels estudis amb tomografia amb emissions de positrons (PET) d’amiloide en malalties neurodegeneratives.  

Actualment, el grup d'estudi té obertes tres línies d'estudi sobre l'ús de la neuroimatge durant la fase presimptomàtica de la malaltia:

 • Buscar la correlació entre els marcadors genètics de la malaltia de l'Alzheimer i processos fisiopatològics i estructurals que puguin ser detectats per tècniques de neuroimatge.
 • Buscar correlacions entre les interaccions bioquímiques que es poden presenciar en el líquid cefaloraquidi durant la fase presimptomàtica de la malaltia  i els canvis estructurals o fisiopatològics perceptibles a través de la ressonància magnètica.
 • Buscar la correlació entre els factors de risc de la malaltia de l'Alzheimer (obesitat, diabetis, i hipertensió) que permetin una prevenció primària o secundària de la malaltia. 


Projectes d'investigació actius:

2015-2017
La malaltia d'Alzheimer en el síndrome de Down. Estudis multimodals amb LCR, EM, EEG i PET
Fundació La Marató de TV3
IP: Juan Fortea 

2014-2016
Enfermedad de Alzheimer y Síndrome de Down. Estudios multimodales en líquido cefalorraquídeo, resonancia magnética y PET de amiloide (Ref PI13/01532)
Fondo de investigación Sanitario. Instituto de Salud Carlos III.
IP: Rafael Blesa.

2012-2014
Estudios multimodales de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética en la enfermedad de Alzheimer preclínica (Ref. PI11/02425)
Fondo de investigación Sanitario. Instituto de Salud Carlos III. Joint Programming Neurodegenerative disease.
IP: Juan Fortea.

2015-2017
La estructura cerebral y el metabolismo en la enfermedad de Alzheimer preclínica. Interacciones entre “nuevos y viejos” biomarcadores (Ref. PI14/01126)   
Fondo de investigación Sanitario. Instituto de Salud Carlos III.    
IP: Juan Fortea

Publicacions recents:

 • Fortea J, Vilaplana E, Alcolea D, Carmona-Iragui M, Sánchez-Saudinós MB, Sala I, Anton-Aguirre S, González S, Medrano S, Pegueroles J, Morenas E, Clarimón J, Blesa R, Lleó A; for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. CSF ß-amyloid and phospho-tau biomarker interactions on brain structure in preclinical AD. Ann Neurol. 2014 Aug;76(2): 223-30.
 • Alcolea D, Vilaplana E, Pegueroles J, Montal V, Sánchez-Juan P, González-Suárez A, Pozueta A, Rodríguez-Rodríguez E, Bartrés-Faz D, Vidal-Piñeiro D, González-Ortiz S, Medrano S, Carmona-Iragui M, Sánchez-Saudinós M, Sala I, Anton-Aguirre S, Sampedro F, Morenas-Rodríguez E, Clarimón J, Blesa R, Lleó A, Fortea J. Relationship between cortical thickness and cerebrospinal fluid YKL-40 in predementia stages of Alzheimer's disease. Neurobiol Aging. 2015 Jun;36(6):2018-23.
 • Sampedro F, Vilaplana E, de Leon MJ, Alcolea D, Pegueroles J, Montal V, Carmona-Iragui M, Sala I, Sánchez-Saudinos MB, Antón-Aguirre S, Morenas-Rodríguez E, Camacho V, Falcón C, Pavía J, Ros D, Clarimón J, Blesa R, Lleó A, Fortea J; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. APOE-by-sex interactions on brain structure and metabolism in healthy elderly controls. Oncotarget. 2015 Sep 29;6(29):26663-74

 

Teràpies avançades

Investigador principal: Dr. Rafael Blesa.

Objectiu: la Unitat participa en assajos clínics amb la finalitat de trobar medicacions efectives per tractar la malaltia d´Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives. En particular, a la Unitat s’estan duent a terme els següents estudis: 

 • MK-8931-017 “Estudi aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo i de grups paral·lels, amb una extensió doble cec a llarg plaç, de l’eficàcia i la seguretat de MK-8031 en persones amb malaltia d’Alzheimer lleu o moderada (estudi EPOCH)”
  Promotor: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Núm. EudraCT: 2011-003151-20
  Fase clínica: II/III
 • MK-8931-019 “Assaig clinic en fase III, aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo i de grups paral·lels per a estudiar l’eficàcia i la seguretat de MK-8931 (SCH 900931) en pacients amb deteriorament cognitiu lleu amnèsic per malaltia d’Alzheimer (malaltia d’Alzheimer prodròmica) (estudi APECS)”
  Promotor: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Núm. EudraCT: 2012-005542-38
  Fase clínica: III
 • 1289.5 “Estudi multicèntric, doble cec, aleatoritzat controlat de grups paral·lels per a investigar l’eficàcia, seguretat i tolerabilitat de BI409306, administrat oralment durant un període de tractament de 12 setmanes, comparat amb placebo, en pacients amb malaltia d’Alzheimer”
  Promotor: Boehringer Inghelheim
  Núm. EudraCT: 2013-005031-24.
  Fase clínica: II

 • D5010C00009 “Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo i de grups paral·lels, de 24 mesos de duració, sobre l’eficàcia, seguretat, tolerabilitat, biomarcadors i farmacocinètica de AZD3293 en la malaltia d’Alzheimer en fase inicial (estudi AMARANTH)”.
  Promotor: Eli Lilly
  Núm. EudraCT: 2014-002601-38.
  Fase clínica: II/III

 • WN25203G “Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo, de grups paral·lels, i de dos anys de duració per avaluar l’efecte de RO4909832 subcutani en la cognició i funcionalitat de la malaltia d’Alzheimer prodròmica amb opció de fins a dos anys addicionals de tractament i fins a tres anys d’una extensió oberta amb tractament actiu (estudi SCarlet RoAD)”
  Promotor: F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  Núm. EudraCT: 2010-019895-66
  Fase clínica: III

 • 221AD301 “Estudi fase 3, multicèntric, aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo, de grups paral·lels per avaluar l’eficàcia i seguretat d’Aducanumab (BIIB037) en persones amb malaltia d’Alzheimer inicial (estudi ENGAGE)”
  Promotor: Biogen MA Inc.
  Núm. EudraCT: 2015-000966-72.
  Fase clínica: III

 • AC-AD-003 “Estudi fase 2, multicèntric, aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo, de grups paral·lels de 24 mesos de duració, per avaluar la seguretat i l’eficàcia de AADvac1 aplicat a persones amb malaltia d’Alzheimer lleu (estudi ADAMANT)”
  Promotor: AXON Neuroscience SE.
  Núm. EudraCT: 2015-0000630-30.
  Fase clínica: II

 • PBD 01071 “Estudi fase 2A multicèntric, aleatoritzat, doble cec, controlat amb placebo, de grups paral·lels per avaluar la seguretat i tolerabilitat de PQ912 en persones amb malaltia d’Alzheimer inicial (estudi SAPHIR)”
  Promotor: Probiodrug AG.
  Núm. EudraCT: 2014-001967-11.
  Fase clínica: II

Publicacions recents:

 • Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Meza-Cavazos S, Manero RM, Aguilar M, Badenes D, Molinuevo JL, Robles A, Barquero MS, Antúnez C, Martínez-Parra C, Frank-García A, Fernández M, Blesa R, Peña-Casanova J; for the NEURONORMA Study Team. Spanish Multicenter Normative Studies (NEURONORMA Project): Normative Data and Equivalence of Four BNT Short-Form Versions. Arch Clin Neuropsychol. 2014; 29: 60-74.
 • Manero RM, Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Rodríguez-de Los Reyes ON, Aguilar M, Badenes D, Molinuevo JL, Robles A, Barquero MS, Antúnez C, Martínez-Parra C, Frank-García A, Fernández M, Blesa R, Peña-Casanova J. Diagnostic Validity of the Alzheimer's Disease Functional Assessment and Change Scale in Mild Cognitive Impairment and Mild to Moderate Alzheimer's Disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 2014; 37: 366-375.
 • Sánchez-Benavides G, Peña-Casanova J, Casals-Coll M, Gramunt N, Molinuevo JL, Gómez-Ansón B, Aguilar M, Robles A, Antúnez C, Martínez-Parra C, Frank-García A, Fernández-Martínez M, Blesa R; NEURONORMA Study Team. Cognitive and neuroimaging profiles in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: data from the Spanish Multicenter Normative Studies (NEURONORMA Project). J Alzheimers Dis. 2014; 41: 887-901.
 • Olde Rikkert MG, Verhey FR, Blesa R, von Arnim CA, Bongers A, Harrison J, Sijben J, Scarpini E, Vandewoude MF, Vellas B, Witkamp R, Kamphuis PJ, Scheltens P. Tolerability and Safety of Souvenaid in Patients with Mild Alzheimer's Disease: Results of Multi-Center, 24-Week, Open-Label Extension Study. J Alzheimers Dis. 2015; 44: 471-80. 

 

Participació en consorcis nacionals i internacionals

El grup participa en els següents consorcis i xarxes de recerca nacionals i internacionals que els consoliden com a grup de referència: 

Consorcis i xarxes nacionals:

 • Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED).
 • “Dementia Genetic Spanish Consortium” (DEGESCO).
 • Fundació Catalana de Síndrome de Down.
 • Consorci General d'Espanya DNA.

 Consorcis i xarxes internacionals:

 • “European Early-onset Dementia Consortium” (EU-EOD consortium).
 • “European Alzheimer's Disease Initiative” (EADI).
 • “International Genomics of Alzheimer's Project” (IGAP)”.
 • “The Biomarkers for Alzheimer's disease and Parkinson's disease” (BIOMARKAPD).
 • “European Medical Information Framework- Alzheimer’s disease” (EMIF-AD).
 • “Cerebrospinal Fluid Society”.
 • “T21 Research Society”.
 • “Proffesional Interest Area in Down Syndrome of the Alzheimer Association”.

 

¿Vols col·laborar com a voluntari sa en la recerca per  l’Alzheimer?

A la Unitat es duen a terme diversos estudis amb voluntaris sans per investigar quins són els canvis que es produeixen al cervell en l’Alzheimer. Per aquest objectiu necessitem persones amb o sense història familiar que facin de controls. L’únic criteri és tenir més de 18 anys, no patir cap malaltia física o mental i voler participar en estudis de recerca.

Per a més informació, pots posar-te en contacte amb:  estudismemoria@santpau.cat

Dóna suport a la recerca sobre l'Alzheimer. Fes-te col·laborador