MedIntens-Cartera

Cartera de serveis
 • Assistència especialitzada integral al malalt crític.
 • Monitorització completa, invasiva i no invasiva, de funcions vitals: neurològica, cardiovascular, respiratòria i renal.
 • Ús de tècniques diagnòstiques i terapèutiques, invasives i no invasives, a la capçalera del llit del malalt.
 • Suport artificial d’òrgans/sistemes, amb grau d’excel·lència, en els següents àmbits: metabòlic-nutricional, neuro-toxicològic, renal, càrdio-vascular i respiratori.
 • Maneig clínic i manteniment dels donants potencials d’òrgans.
 • Tractaments altament complexes en l’àmbit de les infeccions greus, shock sèptic, shock cardiogènic, fracàs multiorgànic, politraumatismes, insuficiència respiratòria aguda, malalties neurològiques greus, insuficiència renal, malalties oncohematològiques, intoxicacions, etc.
 • Expertesa en el tractament i suport dels pacients crítics amb trasplantaments (cor, ronyó i moll d’os) i dels pacients sotmesos a procediments quirúrgics de referència (cirurgia del càncer, neurocirurgia, etc).
 • Tècniques d’excel·lència en depuració extrarenal (hemodiàlisi, hemodiafiltració, SLED) i ventilació artificial  invasiva i no invasiva (decúbit pron, retirada automatitzada de la ventilació, suport ventilatori extracorpori, etc).
 • Excel·lència de tracte als familiars i propers dels malalts, amb especial cura i protecció a la població més vulnerable.
 • Excel·lència clínica en el procés de suport assistencial i d’acompanyament al final de la vida amb coparticipació i corresponsabilització de tots els actors.
 • Recerca clínic-fisiològica de qualitat i amb resultats contrastats, que han influenciat la pràctica clínica.
 • Docència postgraduada  especialitzada per infermeres i metges en formació, tant nacionals com estrangers.
   

HOSSPAU Menu

MedIntens-Contate

Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visites als pacients ingressats: 

 •  De 13:00 a 14:00 hores coincidint amb l'horari d'informació mèdica i,
 • De 18:30 a 19:30 hores.

En ambdos casos es permet la visita de dos familiars.

 • De 17:30 a 20:00 hores es permet la visita d'un familiar per pacient i, per tal de minimitzar riscos, recomanem que sigui sempre la mateixa persona i que no surti de l'habitació.

Aquestes instruccions poden variar en funció de l'evolució dels riscos.

 

Contacte

 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau