Formació sanitaria especialitzada Medicina intensiva

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

La docència que reben els residents de Medicina Intensiva es basa en assolir els coneixements, habilitats i actituds necessàries perquè el metge especialista en Medicina Intensiva pugui donar una atenció integral al malalt crític en les diferents patologies que s’atenen en un servei polivalent.

La unitat docent té dues places acreditades pel Ministeri de Sanitat. En l’actualitat hi ha cursada la sol·licitud d’una tercera plaça. La plantilla actual de residents és de nou: dos R1, dos R2, dos R3, dos R4 i un R5.

Hi ha dos tutors de residents acreditats a nivell intern (de l’Hospital de Sant Pau) i a nivell extern (Institut Català de la Salut), el Dr. Betbesé i el Dr. Morán. Cadascun tutoritza entre quatre i cinc residents anualment.

 

Itinerari formatiu
Veure enllaç


Principals àrees de coneixement

Activitats:

 • Sessions mensuals de neuroradiologia.
 • Sessions mensuals de mortalitat.
 • Ventilació mecànica invasiva i no invasiva. Mecànica ventilatòria. Modalitats respiratòries innovadores i tècniques de ventilació extracorpòrea. Weaning de la ventilació mecànica.
 • Toxicologia clínica.
 • Nefrologia. Tècniques contínues de depuració extrarenal. Noves tècniques per mantenir la permeabilitat del filtre.
 • Infecció comunitària i nosocomial.
 • Biomarcadors. Estudi de nous biomarcadors de disfunció orgànica renal i cardíaca.
 • Traqueotomies i coniotomies amb control fibrobroncoscòpic.
 • Ultrasonografia aplicada al pacient crític.

 

Formació extraordinària acreditada per els residents de Medicina Intensiva durant el seu període de formació.

 • VentiBarna (R3). Curs de ventilació mecànica. Lloc: Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.
 • Curs de via aèria difícil (R3). Lloc: Hospital de Bellvitge.
 • Curs bàsic de tècniques de depuració extrarenal (R3). Lloc: Hospital de Bellvitge.
 • Curs de Toxicologia (R3-R4). Lloc: 22@.
 • Curs de tècniques de depuració extrarenal (R4). Lloc: Hospital Germans Tries i Pujol.
 • Curs de donació d’òrgans (R4). Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
 • Curs avançat de tècniques de depuració extrarenal (R5). Lloc: Centre d’experimentació animal de Córdoba, Granada o Màlaga.

MedIntens-Contate

Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visites als pacients ingressats: 

 •  De 13:00 a 14:00 hores coincidint amb l'horari d'informació mèdica i,
 • De 18:30 a 19:30 hores.

En ambdos casos es permet la visita de dos familiars.

 • De 17:30 a 20:00 hores es permet la visita d'un familiar per pacient i, per tal de minimitzar riscos, recomanem que sigui sempre la mateixa persona i que no surti de l'habitació.

Aquestes instruccions poden variar en funció de l'evolució dels riscos.

 

Contacte

 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau