Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Cartera de Serveis
  • Cirurgia neoplàsica cap i coll.
  • Atenció especial a nens sords.
  • Implants coclears (adults i nens).
  • BAHA (pròtesi auditiva osteointegrada).
  • Otoneurocirurgia  avançada.
  • Cirurgia endoscòpica avançada.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Ubicació i contacte
Ubicació

Servei ORL

c/Mas Casanovas, 90

08041 Barcelona

Contacte

 

Telèfon: 93 556 56 79

otorrino@santpau.cat