NCG-Recerca

Grups i línies de Recerca

Línies de recerca:

 

• Biologia tumoral: gliomes (valor pronòstic de diferents mutacions en *astrocitoma anaplàstic i GBM), adenomes d'hipòfisis.

• Biomarcadores en eastrocitomas anaplàstics i glioblastoma multiforme.

• Aplicació de noves tecnologies en la resecció de tumors intracranials.

• Cap a un tractament farmacològic per a la deficiència de SYNGAP1. Estudis preclínics per a investigar l'eficàcia de 4 fàrmacs en el rescat dels principals fenotips.

• Estudi prospectiu de pacients operats per via endoscòpica endonasal.

• Biomaterials: estudi comparatiu de dues fixacions òssies cranials diferents.

• Estudis anatòmics de la base del crani.

• Avaluació clínica de tècniques de neuroestimulación en diferents entitats neurològiques (malaltia de Parkinson i dolor neuropàtic).

• Seguretat i eficàcia de la discolisis. Desafiaments científics.

• Neuroestimulación per al dolor craniofacial resistent (conjuntament amb la Unitat de Neurologia i Clínica del Dolor).

• Ús de l'ecografia intraoperatòria per al tractament de tumors cerebrals.

• Seguiment del diagnòstic, tractament i factors pronòstics del tumor glioma (Hospital Sant Pau - Hospital de la Mar).

• Tractament d'adenomes hipofisarios: abordatge de la paret del si cavernós medial per a curar adenomes.

• Neuromonitorización intraoperatòria de nervis cranials oculomotors en tumors de base de crani.

• Estudi de connectivitat cerebral en pacients amb malaltia de Parkinson tributaris de cirurgia.

• Estudi d'efectivitat de teràpies de neuromodulación en cefalees en raïms refractària i neuràlgia trigeminal.

• Estudi de noves dianes de neuromodulación cerebral en pacients amb dolor neuropàtic facial.

• Estudi de models virtuals en 3 dimensions per al disseny d'abordatges quirúrgica en pacients amb neuràlgia del trigemin.

 

 

Projectes de recerca:

 

• 2019-2022 Ministerio de Ciencia, Innovación y Univerdades. Proyectos de I+D+I «Retos Investigación» del Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad. Towards a pharmacological treatment for SYNGAP1 deficiency. Preclinical studies to investigate the efficiency of four drugs in rescuing key phenotypes. (RescSYNGAP). AB Role: Principal Investigator. Project Reference: RTI2018-097037-B-I00. Dr. de Quintana.

• Efectividad y seguridad de la discolisis como tratamiento de los pacientes con dolor discógeno (DISCOLIOSIS). IIBSP-DIS-2021-135. IP: Dr de Quintana.

• Aplicación de nuevas tecnologías en la resección de tumores intracraneales. IIBSP-TIC-2018-53. IP: Dr. De Quintana

• Cirugía de estimulación cerebral profunda para la cefalea en racimo: análisis retrospectivo de efectividad y de conectividad cerebral. IIBSP-ECP-2023-16

• Correlación entre el uso combinado de la ecografía cerebral intraoperatoria y el ácido 5-aminolevulínico para la resección de gliomas de alto grado y la anatomía patológica de los márgenes de resección. Validez y fiabilidad de ambas técnicas. IIBSP-TIC-2018-5

 

HOSSPAU Menu

ncg-contacte

Ubicació i Contacte
Secretaria de Neurocirurgia

Bloc A, 4ª planta, Mòdul 4.

Telèfon: 93 556 56 98

Fax: 93 556 56 07

correu secretaria: neurocirurgia@santpau.cat

Consulta externa
Bloc A, Planta 1ª. Mòdul 2, despatxos 12 i 13
Sala Hospitalització

Sala C3, Bloc C, 3ª planta.

Telèfon extensió: 93 553 73 18