Cursos i activitats Genetica

Cursos i activitats

Varis membres del servei de Genètica són professors del Departament de Genètica de la UAB amb places des de professor associat fins professor catedràtic o realitzant seminaris docents en diverses assignatures, sobretot del Grau de Genètica. També acullen estudiants de pràctiques en empreses, treball fi de grau i treball fi de màster de diverses universitats així com supervisen un elevat nombre de tesis doctorals. 

 

A més, participen com a docents en els màsters de la UAB de Genètica Avançada, de Genètica Assistencial, de Neuropsicologia i d'Imatge Cardíaca, en el postgrau de Farmacogenètica de la UB i el Curs de Patologia Neuromuscular en la Infància, de l’Hospital Sant Joan de Deu-UB. 

 
Finalment, els membres del Servei de Genètica organitzen el curs bianual de Noves Tecnologies Aplicades al Diagnòstic Genotípic i co-organitzen les Jornades Interhospitalàries de Genètica de Catalunya.

Contacte Genetica

Contacte
Ubicació

Servei de Genètica

Laboratoris Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: genetica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 65

 

Enllacos Relacionats Genetica