Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau publica al Circulation

Actualitat
02/06/2016
Sant Pau publica al Circulation

La fibril·lació auricular és l’arítmia mes freqüent a la població general i té una alta incidència en persones grans. La presencia d'aquesta arítmia empitjora greument el pronòstic dels pacients amb cardiopatia de base. La clau de l’estudi és la demostració de que l’oclusió d’una arteria coronaria auricular provoca un infart auricular clínicament silent, però que te la capacitat d’induir arítmies ectòpiques auriculars i fibril·lació auricular. L’extrapolació d’aquests resultats a la clínica indica que els pacients amb malaltia aterosclerosa coronària que afecta les rames auriculars poden presentar  infart de miocardi auricular clínicament silent i secundàriament, fibril·lació auricular. Així s'explicaria una part de l'alta incidència de fibril·lació auricular en la població general de persones de més de 70 anys. La singularitat del model d'aquest estudi consisteix en aprofitar l‘oclusió selectiva de les arteries coronàries auriculars que es pot produir accidentalment durant l'angioplàstia coronària en pacients programats.