Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau crea el Grup multidisciplinari de millora per a la prevenció de les bacterièmies associades a l’ús de catèters venosos

Actualitat
03/11/2023
Sant Pau crea el Grup multidisciplinari de millora per a la prevenció de les bacterièmies associades a l’ús de catèters venosos

Amb la fi d’optimitzar la prevenció de les bacterièmies associades a l’ús de catèters venosos, el passat 31 d’octubre es va constituir a l’Hospital un grup multidisciplinari  de millora format per  29 professionals. Aquest grup s’encarregarà de formar al personal assistencial, garantir el coneixement, l’accés i l’ús del protocol institucional de catèters, així com de recordar i vetllar pel compliment òptim de les mesures preventives durant la cura i el manteniment d’aquests dispositius.

Les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS) tenen un gran impacte en la morbimortalitat dels pacients i també en els costos sanitaris, sent un problema assistencial de primera magnitud. Entre aquestes, les infeccions associades a l’ús de dispositius intravasculars són especialment freqüents i greus.

El risc d’infecció depèn del tipus d’accés vas¬cular utilitzat, de la seva localització, del procediment d’inserció i d’una bona manipulació posterior del catèter; és per això que per minimitzar aquest risc els professionals han de conèixer tots aquests aspectes.