Ruta de navegació

Actualitat

null L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Gilead signen un acord de col•laboració per millorar el seguiment dels pacients amb VIH

Actualitat
03/05/2021
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Gilead signen un acord de col·laboració per millorar el seguiment dels pacients amb VIH

Aquesta col·laboració entre la FGS i Gilead, per a la implementació d'una eina de seguiment multidisciplinari via web i app permetrà fer un seguiment a distància dels pacients VIH i millorar els seus resultats en salut. Mitjançant aquesta plataforma de telemedicina es podrà posar l'accent en aspectes com l'adherència terapèutica, l'experiència del pacient en relació al seu tractament i malaltia, i el bon ús del patient-reported outcomes (Pros).

El projecte VIHrtual Care inclou una plataforma de telemedicina per al seguiment integral no presencial de pacients amb VIH que té com a objectius principals garantir una contínua i correcta valoració farmacèutica, adequar el seguiment clínic a les necessitats d'aquesta població i afavorir una relació bidireccional entre el professional sanitari i el pacient. El desenvolupament d'aquesta iniciativa eHealth es durà a terme de la mà de l'equip clínic multidisciplinari de VIH i els pacients de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona.

D'altra banda, el programa VIHrtual Care té com a objectiu empoderar al pacient VIH i corresponsabilitzar-lo en el maneig de la seva salut alhora que permetrà disposar de dades reals de seguiment (símptomes, registres de variables, etc.) i establir un canal de comunicació del pacient amb el seu equip clínic per a un maneig més complet i àgil de l'atenció a aquests pacients crònics.

Les persones que viuen amb VIH han de seguir un tractament crònic, així com estils de vida saludables per a aconseguir l'èxit terapèutic i un manteniment d'un bon estat de salut de manera crònica. Per això, la creació de programes assistencials integrals com VIHrtual Care, centrats en el pacient, són una oportunitat per a millorar els resultats en salut.

D'aquesta manera, avui dia les noves tecnologies s'estan posicionant en l'àmbit sanitari com un recurs factible en l'atenció i seguiment de diverses patologies com el VIH. A més, han demostrat que poden incrementar la satisfacció i la qualitat de vida dels pacients i els seus cuidadors, així com la percepció d'eficiència dels professionals sanitaris.

La Dra. Mª Antònia Mangues, Directora del Servei de Farmàcia de l’HSCSP està convençuda que “La telemedicina pot transformar el model sanitari tal com el coneixem actualment. Amb aquesta motivació, des del Servei de Farmàcia de l’HSCSP i liderat per la farmacèutica Mar Gomis, coordinem una línia de salut mòbil que compta amb més de 7 anys d'experiència i que va començar amb el projecte pioner mHeart en pacients trasplantats cardíacs. Aquesta primera experiència ens va mostrar com la salut digital comporta múltiples beneficis en el nostre entorn, entre ells una millora en l'adherència i gestió de la complexitat dels tractaments, una millor experiència del pacient, una reducció de visites presencials, visites a urgències i hospitalitzacions.

Des de llavors, són múltiples els projectes de salut mòbil que estem liderant en diferents poblacions cròniques d'elevada complexitat com és el pacient VIH. El projecte VIHrtual Care neix en la unitat de pacients externs del HSCSP des de la necessitat d'optimitzar la valoració farmacèutica que reben els pacients VIH en el nostre centre. Dissenyar i implementar aquest nou model assistencial en VIH és un repte i requereix incorporar les opinions i necessitats dels propis pacients i dels diferents professionals de l'equip assistencial que intervenen en la ruta assistencial de pacient VIH. ”

El desenvolupament d'aquest projecte constarà de diverses fases: detectar les necessitats específiques del pacient VIH i dels professionals sanitaris que els atenen; dissenyar la implementació de la plataforma i model assistencial en el pacient VIH del HSCSP; assegurar els requeriments legals, tractament i confidencialitat de dades, qualitat i seguretat de la plataforma; una prova pilot en pacients VIH per a validar la plataforma de telemedicina en pràctica clínica habitual; i difusió del model assistencial establert mitjançant la plataforma de telemedicina i resultats del pilot en pacients VIH.