Ruta de navegació

Actualitat

null Alting collabora amb Sant Pau en la creacio dun biobanc per a la investigacio del COVID19

Actualitat
15/04/2020
Alting col·labora amb Sant Pau en la creació d'un biobanc per a la investigació del COVID-19

El Grup Immobiliari Alting ha realitzat una donació a l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau per a la creació d'un Biobanc de mostres de COVID-19 que contribueixi a la seva investigació present i futura. L'objectiu d'aquest projecte és la recollida, processament i emmagatzematge de mostres de pacients seropositius per SARS-CoV2 en condicions que garanteixin la qualitat a llarg termini, per tal de facilitar la recerca en COVID-19 a aquells investigadors que ho sol·licitin, per a la recerca d'un fàrmac, una vacuna i / o els efectes d'aquesta malaltia sobre determinats tipus de pacients.

 

El projecte

Es recolliran mostres de sang excedents de diagnòstic de pacients seropositius de SARS-CoV2 de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, ​​prèviament inactivades.

Les mostres es conservaran a -86ºC després de processar-les en el laboratori de bioseguretat del Biobanc per a obtenir, plasma i cèl·lules, segons les necessitats dels investigadors que sol·licitin les mostres.

El processament es farà segons els protocols normalitzats de treball de la Xarxa Nacional de Biobancs, adoptats pel Biobanc de Sant Pau per garantir la màxima qualitat de les mostres processades.

Per dur a terme la recollida i processament de les mostres, és necessària l'adquisició de material de protecció individual (bates d’un sol ús, mascaretes FFP2, màscares quirúrgiques i guants), material de desinfecció (per a mans i per a superfícies), reactius per al processament de les mostres (sèrum, mitjans, tubs), personal tècnic per al processament de mostres i equipaments per a l'etiquetatge i la conservació refrigerada de mostres.

 

Què és un Biobanc de recerca biomèdica?

Un Biobanc és un establiment, públic o privat, sense ànim de lucre, que acull col·leccions de mostres biològiques d'origen humà amb fins de recerca biomèdica, amb criteris de qualitat.

Els Biobancs utilitzen protocols estandarditzats per processar i preservar les mostres biològiques, de manera que puguin garantir que els resultats obtinguts en les investigacions dutes a terme amb elles siguin reproduïbles.

 

Alting en projectes socials

Alting, que participa activament en diversos projectes socials dóna suport a la investigació pensant en el nostre present i futur.

Així mateix, des d’Alting expressem la nostra admiració per tot el personal, sanitaris i investigadors que treballen conjuntament en la lluita contra el COVID-19.

 

Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

L'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, creat el 4 de juny de 1992, és una fundació privada de caràcter científic que té per missió promoure la investigació bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris en el camp de les ciències de la salut i la biomedicina, amb l'últim objectiu de contribuir a la millora de la salut de la població. El 10 de desembre de 2003, la Generalitat de Catalunya va aprovar l'adscripció de l'Institut a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com a institut universitari.

www.recercasantpau.cat

 

#RSCAlting #Quedateencasa #Covid19 #Investigación