Estructura Anestesiologia


Estructura del servei

Unitat d'anestèsia quirúrgica

Situada al bloc quirúrgic de l'Hospital, 1a planta, té per missió l'administració d'anestèsies per a procediments quirúrgics urgents i programats en règim de Cirurgia Sense Ingrés (CSI) i cirurgia programada en règim d'hospitalització convencional.

 

Directiva responsable: Dra. Mª A. Gil de Bernabé.

Pel seu volum de treball i complexitat aquesta Unitat està subdividida en diferents equips de treball:

  • Anestesiologia en cirurgia cardíaca i cardiovascular.
  • Anestesiologia en cirurgia ortopèdica i traumatològica.
  • Anestesiologia en cirurgia general i ginecologia.
  • Anestesiologia en cirurgia toràcica i ORL.
  • Anestesiologia en cirurgia pediàtrica.
  • Anestesiologia en oftalmologia.

 

Unitat d'anestèsia obstètrica

Ubicació en bloc obstètric de 1a planta de l'Hospital. Es responsabilitza de l'atenció continuada de procediments obstètrics i ginecològics urgents durant les 24 hores del dia.

Directiva responsable: Dra. Mª A. Gil de Bernabé.

 

Unitat de reanimació postoperatòria i cures crítiques

Situada en diferents espais de la 1a planta de l'Hospital, engloba la Unitat de recuperació postanestèsica (URPA), Unitat de reanimació postoperatòria (REA) i la Unitat de crítics. Té per missió la cura i atenció clínica de tots els pacients quirúrgics fins a la seva recuperació i trasllat a plantes d'hospitalització o domicili en els casos de cirurgia sense ingrés- CSI.

Directiva responsable: Dra. J. Galán.

 

Unitat de valoració preoperatòria i anestèsia fora de quiròfans

Situada en diferents nivells del recinte hospitalari té per objectiu la preparació prèvia d'intervencions i l'administració de cures anestèsics per procediments diagnòstic-terapèutics programats i urgents.

Directiva responsable: Dra. V. Moral.

 

Unitat de dolor agut i crònic

Situada a la planta 0 de l'Hospital, àrea d'Hospital de Dia, té per missió el diagnòstic i tractament de patologies àlgiques agudes i cròniques en pacients hospitalitzats i ambulatoris.

Directiva responsable: Dra. E. Català

 

Programa d'atenció hospitalària de reanimació cardiopulmonar

Atesa pels equips de professionals de guàrdia, és una Unitat virtual dedicada a l'atenció inicial de qualsevol situació d'urgència vital hospitalària.

Directives responsables: Dra. J. Galán i Dra. V. Moral.

HOSSPAU Menu

Contacte Anestesiologia

Ubicació i Contacte
Ubicació

Unitat d'anestèsia quirúrgica
Situada al bloc quirúrgic de l'Hospital, planta -1.

 

Unitat d'anestèsia obstètrica
Ubicada al bloc obstètric de l'Hospital, planta -1.

 

Unitat de reanimació postoperatòria i cures crítiques
Situada a diferents espais de la planta -1 de l'Hospital.

 

Unitat de valoració preoperatòria i anestèsia fora de quiròfans
Repartida a diferents nivells del recinte hospitalari.

 

Unitat de dolor agut i crònic
Situada a la planta 0 de l'Hospital, àrea d'Hospital de Dia.

Contacte

Telèfon 93 553 75 41

Fax 93 553 75 42