Cartera de serveis

Anestèsia Quirúrgica

  • Circuit de CMA i Estada preoperatòria cero.
  • Rescat preoperatori d'anèmies.
  • Monitorització ROTEM de coagulopatia perioperatòria.
  • Diagnòstic hemodinàmica no invasiu perioperatori.
  • Craniotomia en pacients sedats.
  • Anestèsia loco-regional ecoguiada.
  • Programa d'autotransfusió en Cirurgia de Colon, C. Cardíaca i COT.
  • Maneig periquirúrgic de via aèria difícil amb fibrobroncoscopi i dispositius específics.
  • Craniotomia en pacients desperts.
  • Anestèsia per a criobiòpsies i termoplàsties pulmonars.
  • Monitorització hemodinámica avançada.

Clínica del Dolor

  • Valoració clínica i psicològica de pacients amb dolor crònic.
  • Tècniques de radiofreqüència en Clínica del Dolor.
  • Tècniques ecoguiades per escopia/imatge pel tractament del dolor crònic.
  • Implants medul·lars per a estimulació epidural i per a fàrmacs intratecals.
  • Estimulació de nervis perifèrics en dolor crònic.
  • Estimulació de ganglis d'arrel dorsal en dolor crònic.
  • Estimulació transtalàmica no invasiva.
  • Neuroimatge cerebral en dolor crònic.
  • Cordotomia percutània para pacients amb dolor crònic neuropàtic.

Reanimació/Crítics

  • Ecocardiografia pulmonar perioperatòria en pacient quirúrgic crític.
  • Tutorització implantació vàlvules cardíaca por Ecocardiografia transesofàgica tridimensional.
  • Sedació inhalatòria de pacients quirúrgics crítics.
  • Tècnica de depuració renal en pacients quirúrgics crítics.
  • Programa Asistencia Ventricular curta-mitja durada.
  • Programa Asistencia Ventricular llarga durada.
  • Programa Asistencia Cardio-Respiratoria. ECMO.
  • Trasplantament cardíac.
  • Ecocardiografia transesofàgica intra i postoperatòria en cirurgia cardíaca i no cardíaca.
  • Programa hospitalari de Reanimació Càrdio-pulmonar.
Ubicació i Contacte
Ubicació

Unitat d'anestèsia quirúrgica
Situada al bloc quirúrgic de l'Hospital, planta -1.

 

Unitat d'anestèsia obstètrica
Ubicada al bloc obstètric de l'Hospital, planta -1.

 

Unitat de reanimació postoperatòria i cures crítiques
Situada a diferents espais de la planta -1 de l'Hospital.

 

Unitat de valoració preoperatòria i anestèsia fora de quiròfans
Repartida a diferents nivells del recinte hospitalari.

 

Unitat de dolor agut i crònic
Situada a la planta 0 de l'Hospital, àrea d'Hospital de Dia.

Contacte

Telèfon 93 553 75 41

Fax 93 553 75 42