Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau, laboratori de suport a la vigilancia

Actualitat
26/10/2021
Sant Pau, laboratori de suport a la vigilància per a enterovirus i laboratori de referència de l’OMS en la vigilància de les PFA

Des que l’any 1988 es va impulsar la iniciativa per a l’Erradicació Mundial de la Poliomielitis (GPEI), els casos d’aquesta malaltia s’han reduït en més d’un 99%. A Catalunya, d’acord amb les directrius de l’OMS, s’ha continuat amb les actuacions de vigilància incloses en el Pla estratègic 2013-2018, un dels objectius dels qual és que el continent europeu es mantingui lliure de poliomielitis. Dins d’aquesta estratègia l’Hospital de Sant Pau és laboratori de suport a la vigilància per a enterovirus i laboratori de referencia de l’OMS en la vigilància de les paràlisis flàccides agudes (PFA).

Les actuacions de vigilància per donar compliment a l’esmentat pla es realitzen en el marc del Protocol per a la vigilància de les paràlisis flàccides agudes en menors de quinze anys, el qual es coordina des de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i es basa en la notificació i investigació dels casos de PFA detectats en menors de quinze anys.

En la vigilància complementària realitzada a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, laboratori de suport a la vigilància per a enterovirus i laboratori de referencia de l’OMS en la vigilància de les PFA, l’any 2020, es va aïllar majoritàriament E-21, seguit de CV-B1 i E-3, representant entre tots tres el 76% del total entre els genotipats  a diferencia de l’any 2019 que va predominar enterovirus E-7, E13  i CV-B5 que van representar el 64% dels identificats.

El Departament de Salut manté l’estratègia de reforçar les cobertures de vacunació, especialment en les poblacions que tenen més dificultats per accedir al sistema sanitari i en viatgers a països endèmics i continua amb la vigilància d’enterovirus complementària i la vigilància mediambiental per tal de detectar de forma precoç la circulació de PV si es produís.

La vacunació contra la poliomielitis és sistemàtica i el calendari de vacunacions de Catalunya inclou l’administració de 3 dosis en el primer any de vida, als 2, 4 i 11 mesos, inclosa en la vacuna hexavalent i una darrera dosi de reforç als 6 anys.

Segons les darreres dades disponibles, l’any 2020, a la cohort de 2019 la cobertura vacunal front aquesta malaltia amb almenys dues dosis era del 95,1%.

 

https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Catalunya-es-mante-lliure-de-la-malaltia-de-la-poliomielitis-00004