Ruta de navegació

Actualitat

null Enquesta de satisfaccio PLAENSA als usuaris dels hospitals catalans

Actualitat
08/06/2020
Enquesta de satisfacció PLAENSA® als usuaris dels hospitals catalans

Les tres enquestes de satisfacció PLAENSA® que es van realitzar pel CatSalut el 2019 a les àrees assistencials de Rehabilitació Ambulatòria, Urgències Hospitalàries i Embaràs, part i puerperi, han mantingut la bona valoració global dels usuaris de Sant Pau, millorant la fidelitat i bona part dels ítems de les anteriors enquestes de 2016. Les puntuacions dels usuaris de l’Hospital de Sant Pau estan per sobre de la mitjana de Catalunya en la majoria dels aspectes valorats.

Enhorabona a tots els professionals de l’Hospital de Sant Pau per aquests resultats.

A veure més trobareu les dades relatives a Sant Pau i en aquest enllaç, els resultats generals de tots els centres de Catalunya: