Ruta de navegació

Actualitat

null Dia de la Dona Treballadora 2022

Actualitat
07/03/2022
Dia de la Dona Treballadora 2022

Sant Pau se suma a les celebracions del Dia de la Dona Treballadora amb una plantilla majoritàriament femenina: 3044 dones d’un total de 4251 empleats i ho fa des del propòsit de garantir  la igualtat de gènere en tots els seus àmbits de treball. Un propòsit que ve reforçat pel II Pla d’Igualtat, aprovat el darrer any, que té com a objectiu principal integrar la igualtat d’oportunitats entre gèneres a l’organització mitjançant l'establiment d'accions de millora i de prevenció i impuls de mesures per garantir l’aplicació del principi d’igualtat.

El 72% dels professionals que treballen a Sant Pau són dones: metgesses, infermeres, auxiliars d’infermeria, tècniques de laboratori o radiologia, administratives... la presència femenina és majoritària a l’Hospital en gairebé tots els equips.

D’una plantilla de 1068 metges, unes 613 són dones, el que suposa un 57% del total. En el cas de les infermeres els números són aclaparadors, de 1418 només 209 llocs els ocupen homes, el 85% d’Infermeria s’escriu en femení. També passa amb el cas de les auxiliars d’infermeria que arriben a un 86%, amb 638 davant uns 102 homes que fan aquesta tasca. Si mirem però les tècniques de grau superior que treballen a laboratoris o radiologia també trobem dades significatives, de 259 professionals, 182 són dones, un 70%. Dades que no disten massa de sectors com el d’administració on el 75% també ho són. En canvi, hi ha més presència  masculina entre zeladors, informàtics i personal de manteniment i obres.

 

El II Pla d’Igualtat

El II Pla d’igualtat, vigent fins al 2024, es va començar a dissenyar l’any 2019 amb la participació de professionals de Sant Pau en diversos grups de treball. La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGSHSCSP) disposa, des de 2010, d’un Pla d’igualtat i d’una Comissió d’Igualtat que han permès a la institució avançar en polítiques encaminades a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la conciliació de la vida personal i laboral, el foment de pràctiques per a la no-discriminació i les iniciatives encaminades a la integració de col·lectius amb dificultats.