Linies de Recerca Farmacia

Línies de Recerca

El Servei de Farmàcia du a terme activitats de recerca aplicada, centrades principalment en les línies següents:

 

Atenció farmacèutica

Línia orientada a documentar i avaluar l’impacte, en resultats de salut, de les intervencions farmacèutiques, dins els equips assistencials.

Les intervencions farmacèutiques pretenen optimitzar el tractament específic de cada pacient, adequant-lo a les seves característiques fisiopatològiques.

L’objectiu és identificar aquells aspectes de l’atenció farmacèutica que estan més associats amb resultats clínics favorables així com de qualitat de vida.

 

Prevención primaria y secundaria de PSM

 

Salud móvil y Telefarmacia 

 

Farmacogenética

 

Nutrició artificial

Línia orientada a generar evidència que doni suport a una utilització cost-efectiva de la Nutrició Parenteral Total en un Hospital de tercer nivell i d'espessidors alimentaris.

 

Farmacocinètica clínica

Línia orientada a optimitzar la utilització de medicaments amb marge terapèutic estret. Els estudis actuals estan centrats en anàlisis farmacocinètics  poblacionals.

 

Política antibiòtica

Col·laboració amb el Servei de Microbiologia Clínica i amb la Unitat de Malalties Infeccioses en projectes de la “Red Española de Investigación en Patología Infecciosa” i del FIS.

 

Tractaments quimioteràpics: predictors de la resposta i de la toxicitat 

Col·laboració amb el  Grup de Recerca d'Oncogènesi i Antitumorals (GOA), declarat al juliol de 2009 Grup de Recerca Consolidat.

Núm. expedient: 2009?SGR?1437. IP: Ramon Mangues.

Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR), Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya

Membres del grup: M. Trias, F.J. Sancho, M Parreño, M.V. Céspedes, M.A.Mangues, X. León, A. Lopez?Pousa, i Casanova.

 

Assaigs Clinics sense interés comercial

Col·laboració en la preparació de la medicació per aquest tipus d’assaigs i en la seva posterior execució com a membres de l’equip investigador.

HOSSPAU Menu

Contacte Farmàcia

Contacte
Secretaria

Localització: Planta -2 , Mòdul D (accés restringit)

Telèfon: 93 553 74 64

Correu electrònic: farmacia@santpau.cat

Farmàcia Ambulatòria

Localització: Planta -1 Mòdul A

Horari: de dilluns a divendres, de 8h a 14:15h i de 15h a 17h.

Correu: farmaciaambulatoria@santpau.cat

Farmàcia – Nutrició Enteral i espessidors

Telèfon: 93 553 74 58 (contestador automàtic)

Xarxes socials

Twitter: @farmaciasantpau

Instagram: @farmaciasantpau