Cartera de serveis
Atenció farmacèutica
 • Suport farmacoterapèutic als equips assistencials i als pacients ingressats i ambulatoris.
 • Monitoratge farmacoterapèutic individualitzat.
 • Identificació i resolució de problemes relacionats amb els medicaments.
 • Avaluació i comunicació de reaccions adverses a medicaments.
 • Conciliació de la medicació.
 • Informació de medicaments.
 • Educació sanitària.
 • Estudis d'utilització de medicaments.
 • Programa de Farmacocinètica Clínica.

 

Nutrició artificial
 • Valoració indicació nutrició artificial.
 • Disseny tipus (parenteral vs enteral) i composició dieta.
 • Seguiment individualitzat diari dels pacients.
 • Programa de Nutrició Enteral Domiciliària.

 

Avaluació de medicaments
 • Presidència i Secretaria Tècnica de la Comissió de Farmàcia i Terapèutica. 
 • Estudis d'utilització de medicaments.
 • Oficina Tècnica del Programa d’Harmonització de la MHDA.

 

Tecnologia farmacèutica
 • Preparació de mescles intravenoses.
 • Preparació de nutricions parenterals.
 • Preparació de fórmules magistrals.
 • Preparació de formes farmacèutiques no disponibles al mercat.
 • Preparació de formes farmacèutiques per motius econòmics.
 • Anàlisi i control de matèries primes.
 • Reenvasat de medicaments en dosis unitàries.
 • Preparació de formes farmacèutiques pels assaigs clínics independents.

 

Gestió logística de medicaments

Adquisició

 • Gestió de proveïdors, amb la col·laboració del Departament de Logística (compres i magatzem).
 • Definició i classificació de la demanda.
 • Gestió de comandes.
 • Control d'existències.
 • Recepció de medicaments.

Emmagatzematge

Distribució i Dispensació

Malalts ingressats

 • Distribució de medicaments per dosis unitàries a les sales d’Hospitalització (diari, excepte festius).
 • Distribució automatitzada de medicaments (Pyxis) a urgències, UCIs, semicrítics, psiquiatria, quiròfans, i unitat de curta estada.
 • Registre informatitzat de la medicació dispensada per pacient.
 • Registre i control de les devolucions de medicaments.
 • Reposició de la medicació de farmacioles de sala (sistema radiofreqüència).
 • Circuit diferenciat de dispensació de medicació urgent.
 • Circuit diferenciat de dispensació d’estupefaents.

Dispensació a malalts ambulatoris

 • Medicaments d'ús hospitalari.
 • Medicaments estrangers.
 • Medicaments d'assaigs clínics.
 • Nutrició enteral.
 • Validació de receptes del CatSalut.

 

Gestió de medicaments d'assaigs clínics

 • Emmagatzematge
 • Distribució 
 • Dispensació a pacient ingressat i pacient ambulatori

 

Gestió econòmica i seguiment pressupostari

 
Informació assistencial
Contacte
Secretaria

Localització: Planta -2 , Mòdul D (accés restringit)

Telèfon: 93 553 74 64

Correu electrònic: farmacia@santpau.cat

Farmàcia Ambulatòria

Localització: Planta -1 Mòdul A

Horari: de dilluns a divendres, de 8h a 14:15h i de 15h a 17h.

Correu: farmaciaambulatoria@santpau.cat

Farmàcia – Nutrició Enteral i espessidors

Telèfon: 93 553 74 58 (contestador automàtic)

Xarxes socials

Twitter: @farmaciasantpau

Instagram: @farmaciasantpau