Cartera de serveis Farmacia

Cartera de serveis

Atenció farmacèutica

 •     Suport farmacoterapèutic als equips assistencials i als pacients ingressats i ambulatoris.
 •     Monitoratge farmacoterapèutic individualitzat.
 •     Identificació i resolució de problemes relacionats amb els medicaments.
 •     Avaluació i comunicació de reaccions adverses a medicaments.
 •     Conciliació de la medicació.
 •     Informació de medicaments.
 •     Educació sanitària.
 •     Estudis d'utilització de medicaments.
 •     Programa de Farmacocinètica Clínica.

 
Nutrició artificial

 •     Valoració indicació nutrició artificial.
 •     Disseny tipus (parenteral vs enteral) i composició dieta.
 •     Seguiment individualitzat diari dels pacients.
 •     Programa de Nutrició Enteral Domiciliària.

 
Avaluació de medicaments

 •     Presidència i Secretaria Tècnica de la Comissió de Farmàcia i Terapèutica.
 •     Estudis d'utilització de medicaments.
 •     Oficina Tècnica del Programa d’Harmonització de la MHDA.

 
Tecnologia farmacèutica

 •     Preparació de mescles intravenoses.
 •     Preparació de nutricions parenterals.
 •     Preparació de fórmules magistrals.
 •     Preparació de formes farmacèutiques no disponibles al mercat.
 •     Preparació de formes farmacèutiques per motius econòmics.
 •     Anàlisi i control de matèries primes.
 •     Reenvasat de medicaments en dosis unitàries.
 •     Preparació de formes farmacèutiques pels assaigs clínics independents.

 
Gestió logística de medicaments

Adquisició

 •     Gestió de proveïdors, amb la col·laboració del Departament de Logística (compres i magatzem).
 •     Definició i classificació de la demanda.
 •     Gestió de comandes.
 •     Control d'existències.
 •     Recepció de medicaments.

Emmagatzematge

Distribució i Dispensació

Malalts ingressats

 •     Distribució de medicaments per dosis unitàries a les sales d’Hospitalització (diari, excepte festius).
 •     Distribució automatitzada de medicaments (Pyxis) a urgències, UCIs, semicrítics, psiquiatria, quiròfans, i unitat de curta estada.
 •     Registre informatitzat de la medicació dispensada per pacient.
 •     Registre i control de les devolucions de medicaments.
 •     Reposició de la medicació de farmacioles de sala (sistema radiofreqüència).
 •     Circuit diferenciat de dispensació de medicació urgent.
 •     Circuit diferenciat de dispensació d’estupefaents.

Dispensació a malalts ambulatoris

 •     Medicaments d'ús hospitalari.
 •     Medicaments estrangers.
 •     Medicaments d'assaigs clínics.
 •     Nutrició enteral.
 •     Validació de receptes del CatSalut.

 

Gestió de medicaments d'assaigs clínics

 •     Emmagatzematge
 •     Distribució
 •     Dispensació a pacient ingressat i pacient ambulatori

 

Gestió econòmica i seguiment pressupostari

HOSSPAU Menu

Informació assistencial

Contacte Farmàcia

Contacte
Secretaria

Localització: Planta -2 , Mòdul D (accés restringit)

Telèfon: 93 553 74 64

Correu electrònic: farmacia@santpau.cat

Farmàcia Ambulatòria

Localització: Planta -1 Mòdul A

Horari: de dilluns a divendres, de 8h a 14:15h i de 15h a 17h.

Correu: farmaciaambulatoria@santpau.cat

Farmàcia – Nutrició Enteral i espessidors

Telèfon: 93 553 74 58 (contestador automàtic)

Xarxes socials

Twitter: @farmaciasantpau

Instagram: @farmaciasantpau