• Dr. Xavier Crusi Sererols
  Dr. Xavier Crusi Sererols
  Director del Servei
 • Dr. Isidre Gracia Alegria
  Cap de la Unitat de Sarcomes
 • Dr. Julio De Caso Rodríguez
  Coordinador del Servei d’Urgències Traumatològiques
 • Dr. Juan Sarasquete Reiriz
  Coordinador de la CMA
 • Dr. Xavier Aguilera Roig
  Metge de l’Equip de Genoll
 • Dra. Marta Almenara Fernández
  Metgessa de l’Equip d'Extremitat Superior
 • Dr. Ion Carrera Fernández
  Metge de l’Equip de Traumatologia
 • Dra. Ariadna Daponte Prieto
  Metgessa Equip de Traumatologia
 • Dra. Paula Díaz Gallardo
  Metgessa de l'Equip d'Infantil
 • Dr. León Ezagüi Bentolila
  Metge de l'Equip d'Extremitat Superior
 • Dr. Pablo Fernández de Retana
  Metge de l'Equip de Peu
 • Dr. Pablo Gelber Ghertner
  Metge de l’Equip de Genoll
 • Dra. Mireia Gómez Masdeu
  Metgessa de l’Equip de Traumatologia
 • Dra. Arantxa González Osuna
  Metgessa de Família adscrita al Servei
 • Dr. Jose Carlos González Rodríguez
  Metge de l’Equip de Genoll
 • Dr. Daniel Grau Checa
  Metge de l'Equip de Traumatologia
 • Dr. Alejandro Hernández Hernández
  Metge de l'Equip de Traumatologia
 • Dr. Marcos Jordan Sales
  Metge de l’Equip de Genoll
 • Dr. Jorge Knörr Giménez
  Metge de l'Equip d'Infantils
 • Dra. Claudia Lamas Gómez
  Metgessa de l’Equip de Extremitat Superior
 • Dr. Sergio López Hervàs
  Metge de l'Equip de Peu
 • Dr. Pau Machado Granados
  Metge de l'Equip de Tumors
 • Dra. Angélica Millán Billi
  Metgessa de l'equip de Traumatologia
 • Dra. Esther Moya Gómez
  Metgessa de l'Equip de Maluc
 • Dra. Ana Peiro Ibáñez
  Metgessa de l’Equip de Tumors
 • Dr. Gonzalo Pérez López
  Metge Equip de Traumatologia
 • Dra. Ana Belén Pérez Romera
  Metgessa de l’Equip de Raquis
 • Dr. Eduard Ramírez Bermejo
  Metge de l'Equip de Genoll
 • Dr. Juan Manuel Rios Ruh
  Metge de l'Equip de Peu
 • Dr. Hernán Santiago Boccolini
  Metge de l'Equip de Traumatologia
 • Dr. Álvaro Toro Aguilera
  Metge de l'Equip de Traumatologia
 • Dra. Laura Trullols Tarrago
  Metgessa de l’Equip de Tumors
 • Dr. Marius Valera Pertegaz
  Metge de l’Equip de Maluc
 • Dr. Juan Jose Velázquez Fragoso
  Metge de l’Equip de Raquis
 • Dra. Sara Wahab Zubiarrain
  Metgessa Equip de Traumatologia
 • Dr. Ignacio Moya Molinas
  Metge de l'Equip de Raquis
 • Dr. Joan Accensi Brunet
  Resident
 • Dr. Jorge Eduardo Achá Baldelomar
  Resident
 • Dr. Javier Arenas Romera
  Resident
 • Dra. Andrea Arribas Vallejo
  Resident
 • Dra. Anna Castellà Pujol
  Resident
 • Dr. Manel Fa Binefa
  Resident
 • Dra. Laura Garcia Ponte Pujol
  Resident
 • Dr. Joan Juncosa Chacón
  Resident
 • Dr. Alfonso Mandia Martínez
  Resident
 • Dr. Jose Miguel Mata Muñoz
  Resident
 • Dr. Carlos Molina Sánchez-Migallón
  Resident
 • Dr. Jorge Pilco Inga
  Resident
 • Dr. Joan Ignasi Sugrañes Camprubí
  Resident
 • Dr. Andrés Valdivia San Roman
  Resident
 • Tania Nolla Harvey
  Supervisora (Hospitalització)
 • Fermín Rodríguez Muñoz
  Supervisor (Hospitalització)
 • Sra. Marian López Navarro
  Secretària de Servei
Contacte
Ubicació

Secretaria: planta 5, mòdul 3 - bloc A
Consultes externes: planta 1, mòduls 1 i 2 - bloc A

Contacte

Telèfon: 93.553.70.31
Fax: 93.553.70.33

Correu electrònic: cot@santpau.cat