bioqui-inici


El Servei de Bioquímica Clínica, s’ocupa de l’estudi dels aspectes químics de la vida humana i de l’aplicació de mètodes químics i bioquímics per al diagnòstic, control de tractament, prevenció i investigació de la malaltia. Inclou, per tant, l’estudi dels processos metabòlics i moleculars en relació als canvis tant fisiològics com patològics o els induïts per aplicacions terapèutiques.
el servei
+
el servei

Informació assistencial
+
Informació assistencial

docència
+
docència

Informació usuaris
+
Informació usuaris

Contacte Bioquimica

Contacte
Ubicació

Servei de Bioquímica

Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: bioquimica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 67