fORMACIO SANITARIA ESPECIALITZADA BIOQUIMICA

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

Laboratori CORE

* Àrea de preanilítica. Centralització de la recepció de les mostres als laboratoris i subseqüent distribució a cadascuna de les àrees dels diferents serveis de laboratoris. Sistemes aliquotadors.

* Àrea de Bioquímica amb immunoassaig integrat. Anàlisi de magnituds bioquímiques bàsiques, de sol·licituds urgents i programades incloent-hi algunes hormones, marcadors tumorals, drogues d’abús i fàrmacs, així com magnituds relacionades amb el metabolisme del ferro i serologia infecciosa. Gasometria.

* Àrea d’immunoassaig. Anàlisi d’algunes magnituds relacionades amb la urgència mèdica, a més d’hormones, marcadors tumorals, proteïnes i marcadors de serologia infecciosa.

Àrea de Bioquímica Cardiovascular

Avaluació de les magnituds relacionades amb els fenotips de les dislipèmies. Consulta especialitzada de dislipèmies. Avaluació de vitamines liposolubles. Avaluació de les magnituds relacionades amb el diagnòstic de malalties cardiovasculars agudes. Proves funcionals d’escrutini de miopaties metabòliques.

Àrea d’Hormones

Estudi dels diferents eixos endocrins (concentracions hormonals, proves de provocació). Detecció de macroprolactinèmia en pacients amb hiperprolactinèmia. Monitoratge intraoperatori de la paratiroidectomia.

Àrea de Marcadors Tumorals

Estudi de magnituds relacionades amb la detecció i progressió de malalties oncològiques.

Àrea de Cribatge Prenatal

Programa de cribatge prenatal de la dreta de l’eixample.

Àrea de Metabolisme

Avaluació molecular de malalties endocrinometabòliques, amb especial èmfasi en dislipèmies i malalties rares d’origen monogènic.

Àrea de Proteïnes i Bioquímica Especial

Estudi bioquímic de gammapaties monoclonals; estudis de malabsorció (prova d’absorció de xilosa); estudis de digestió (elastasa fecal, anàlisi microscòpic de femta);  seguiment d’alcoholisme crònic (transferrina deficient en carbohidrats); detecció de fuites de líquid cefaloraquidi en secrecions (transferrina desialitzada; estudi bioquímic de porfíries; estudi de proteïnúria; anàlisi de proteïnes específiques; estudi del estat nutricional de vitamines.

Àrea de Toxicologia i Monitoratge de Fàrmacs. Cromatografia 

Anàlisi de drogues d’abús i monitoratge de fàrmacs (psicofàrmacs, immunodepressors, antineoplàsics, antiepilèptics, estimulants, antibiòtics). Altres determinacions que utilitzen tècniques cromatogràfiques i espectroscòpia d’absorció atòmica.

Àrea de Biologia Molecular

Detecció d’alteracions genètiques relacionades amb patologia diversa.

 

Itinerari Formatiu
Veure document

 

 

Contacte Bioquimica

Contacte
Ubicació

Servei de Bioquímica

Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: bioquimica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 67