Presentacio Medicina Interna

Presentació

 

El Servei de Medicina Interna ofereix atenció especialitzada hospitalària de medicina interna general a pacients adults de l'entorn hospitalari de Sant Pau. La seva funció principal es el diagnòstic de malalties sense un origen clar, l’atenció de pacients amb pluripatologia complexa i la consultoria a d'altres serveis.

El fet diferenciador més característic de la Medicina Interna és la visió integradora de tota la problemàtica mèdica del malalt. En un entorn on els canvis sociodemogràfics de la població i l’èxit del propi sistema sanitari han motivat que cada vegada els malalts siguin més grans, i les malalties es cronifiquin i s’acumulin en un mateix pacient, s’ha convertit en l’especialitat idònia per garantir una atenció adequada a la major part de les necessitats de bona part de la població.

A part, l’interès en aprofundir en àrees determinades de coneixement no ben cobertes per altres especialitats i la participació en línies específiques de recerca, han comportat que dins el Servei s’hi desenvolupessin unitats d’un alt nivell d’especialització com ara les de malalties infecciones, reumatologia, risc vascular, geriatria, toxicomanies i metabolisme ossi. L’objectiu del Servei és una atenció personalitzada, integradora i científicament rigorosa de la majoria de problemes mèdics de les persones adultes, sempre en estreta col·laboració amb altres especialitats.

HOSSPAU Menu

Contacte Medicina Interna

Contacte
Ubicació

Secretaria Servei Medicina Interna: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 1.

Telèfon: 93 556 56 09

Fax. 93 556 59 38

 

Secretaria Unitat Malalties Infeccioses: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 2.

Telèfon: 93 556 56 24

Fax. 93 553 71 40

Correu electrònic: infeccioses@santpau.cat

Consultes Externes

Bloc A, Planta 2, Mòduls 2 i 3

Hospital de Dia Polivalent 1 i 2

Bloc A, Planta 0, Mòduls 4 i 6.
Telèfon: 935565758

Hospital de Dia Malalties Infeccioses

Bloc A, Planta 0, Mòdul 5.

Telèfon: 93 556 58 44

Hospitalització

Medicina Interna Bloc B, Planta 0.

Telèfon: 93 553 72 20

Hospitalització Geriatria

Bloc C, Planta 0.

Telèfon: 93 553 73 00