Contacte Medicina Interna Formulari PROA

Contacte
Ubicació

Secretaria Unitat Malalties Infeccioses: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 2.

Telèfon: 93 556 56 24

Fax. 93 553 71 40

Correu electrònic: infeccioses@santpau.cat

Hospital de Dia Malalties Infeccioses

Bloc A, Planta 0, Mòdul 5.

Telèfon: 93 556 58 44

Consultes externes

Bloc A, Planta 2, Mòduls 2 i 3

Hospitalització

Medicina Interna Bloc B, Planta 0.

Telèfon: 93 553 72 20