El Servei d’Obstetrícia i Ginecologia té com a missió donar resposta a les demandes d’atenció, assistència i prevenció relacionades específicament amb la salut de la dona.
el servei
+
el servei

Informació assistencial
+
Informació assistencial

docència
+
docència

Informació usuaris
+
Informació usuaris

 

Ubicació i contacte
Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes
Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5
Secretaria
Bloc A - Planta 5
Telèfon
93 553 70 41
Fax.
93 553 70 57
ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05