Direcció Transpariencia i bon govern

Direcció

ADRIÀ COMELLA I CARNICÉ
Director 

El Dr. Adrià Comella, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida i Master of Business Administration (MBA 2001) per ESADE, ha estat director del Servei Català de la Salut (2018 – 2021) durant la pandèmia. També ha estat president de l’Institut Català de la Salut, president del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya i president de la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona durant el mateix període.

Ha desenvolupat la seva carrera en els àmbits de la consultoria d’estratègia, la direcció de màrqueting i comercial, la direcció general i la formació universitària, tant en el sector privat com en el sector públic. Ha estat secretari general i membre del Consell Tècnic del Govern de la Generalitat, entre els anys 2016 i 2017 va dirigir la planificació i execució del tancament de la presó model de Barcelona.

 

XÈNIA ACEBES ROLDAN
Directora Assistencial

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona. Va fer el MIR a Bellvitge especialitzant-se en Oftalmologia. Posteriorment va fer el màster d'ESADE "Direcció de Serveis Integrats de Salut" i a la Universitat Oberta de Catalunya va cursar Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes. Es va doctorar per la Universitat de Barcelona el 2010 i més tard va realitzar el Màster en Administració d'Empreses d'ESADE.

Ha estat la directora de l'Àrea Assistencial del Servei Català, fins novembre de 2021, portant a terme tasques de macrogestió des del vessant de l'assegurança de la cobertura de les prestacions incloses en la cartera pública de salut de la Generalitat de Catalunya, així com el disseny i ordenació de processos assistencials amb visió integral, integradora i centrada en el valor, per tal d'incloure estratègies per garantir la qualitat, seguretat i eficàcia en l'ús de medicaments i de la seva prestació farmacèutica. Anteriorment, va ser directora mèdica a l'Hospital de Mollet. El 2018 va iniciar el procés d'unió dels Consorcis Sanitaris de l'Alt Penedès i el Garraf, i com a directora assistencial, va liderar el projecte de planificació de la fusió i integració de serveis clínics.

Va iniciar la seva carrera en la gestió el 2012, primer com a coordinadora mèdica (Direcció d'Operacions Hospitalàries) a l'Hospital Universitari de Bellvitge i després com a sotsdirectora mèdica. Durant aquest temps va desenvolupar la seva tasca com a responsable d'admissió i gestió de pacients responsabilitzant-se en l'admissió d'urgències, planificació de capacitat de llits, programació de cirurgia electiva i la planificació de la consulta externa. Va participar en plans trans i multidisciplinaris per a coordinar i millorar l'accés dels pacients en un hospital terciari coordinant diferents nivells d'atenció, primària i especialitzada.

 

ALFONS TORREGO FERNÁNDEZ
Director Mèdic

Metge especialista en Pneumologia. Premi final de Residència l'any 2000. Ha treballat a l'Hospital Clínic de Barcelona, en el Royal Brompton Hospital de Londres, i des de gener de 2006 és mèdic de plantilla del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, darrerament com a cap clínic de la Unitat de Broncoscòpies i Procediments Pleurals.

Ha estat tutor de residents del 2009 al 2019, i ha participat en diverses comissions hospitalàries, destacant la Presidència del Comitè de Noves Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques. A més, ha estat president electe del Consell Directiu del Cos Facultatiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 2014 a 2016.

En l'àmbit pneumològic la seva tasca assistencial s'ha desenvolupat en les àrees de la pneumologia intervencionista, l'asma greu i el càncer de pulmó, i ha estat pioner en la introducció de tècniques broncoscòpiques com la criobiòpsia pulmonar, la termoplàstia bronquial o la navegació electromagnètica bronquial. Va ser premi a Pneumòleg Jove de l'Any per la Societat Espanyola de Pneumologia (SEPAR). Ha estat coordinador del Grup de Treball de Broncoscòpies la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), així com president del Comitè Científic de la SEPAR i actualment és el coordinador de l'Àrea de Tècniques i Trasplantament d'aquesta societat.


MARIA LACUEVA I ABAD
Directora Infermera

Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), postgraduada en Infermeria Intensiva per la UAB, postgraduada en Atenció d’Infermeria al malalt Cardiològic per la UAB i màster en Gestió de Centres i Serveis de Salut per la Universitat de Barcelona (UB). Practitioner en Programació Neurologüistica.

Col·laboradora docent en el Màster d’Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb problemes Cardiovaculars de l’EUI de Sant Pau.
Coordinadora i docent del Màster d’Infermeria en Hemodinàmica, Universitat Francisco de Vitoria.

 

MONTSERRAT CASTILLA FUENTES
Directora de Professionals

Experiència en direcció de persones durant 18 anys en entorns hospitalaris públics, concertats i privats gestionant relacions laborals, negociacions de convenis sectorials i d’empresa. Gestió del canvi, transformació i cultura organitzacional. Lideratge d'àrees de talent, desenvolupament, formació, polítiques retributives i prevenció de riscos laborals. Control i seguiment de la despesa de personal.

Formació

 • 9/2012-7/2015  Llicenciatura en Dret
 • 9/1996-6/2000  Llicenciatura en Psicologia
 • 9/2006-6/2007  Mestratge Executiu de Direcció de Recursos Humans, EADA
 • 1/2006-5/2006 Postgrau en Direcció de Persones al Sector Sanitari, Facultat de Psicologia
 • 1/2002-6/2002  Tècnic intermedi en Prevenció de Riscos Laborals, CISPRAXIS

Experiència professional

 • 2009/2016  - Act. Direcció d'Organització i Persones Quirón Salud: Hospital Universitari Sagrat Cor (SISCAT); Hospital Universitari General de Catalunya (sanitat privada) i Hospital Quirón Vallés (conveni propi)
 • 4/2010 - 9/2016  Direcció Territorial de Recursos Humans ICS GTMS: Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans i 56 equips d’Atenció Primària
 • 3/2004- 4/2010  Adjunta a la Direcció de Recursos Humans: Consorci Sanitari del Maresme i Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública (XHUP)

Altres activitats professionals

 • 2009-2018 Professora col·laboradora. Erasmus Mundus. Master on Work, Organizational and Personnel Psychology
 • 2015-2016 Coordinadora acadèmica. Postgrau en Direcció de Recursos Humans i Desenvolupament del Talent a les Organitzacions Sanitàries
 • Març 2015 Membre del Comitè Científic. I Jornades d’Innovació, Institut Català de la Salut

Membre dels següents comitès i comissions: Comitè Científic d’Innovació; Comissió de Docència; Comissió de Formació ; Comissions Avaluadores de Carreres; Tribunals de selecció de responsables mèdics, personal sanitari i personal de gestió; Comissió de Productivitat; Comitè de Seguretat i Salut i  Grup Oligopsonio (nacional).

 

MARIA MONTSERRAT VINTRÓ I FELIU
Directora d’Economia i Finances

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, i especialitzada en Economia General per la Universitat de Barcelona, completa els seus estudis amb un Postgrau d’Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local de la UB, i un altre de Tècniques d’Anàlisi Borsari de l’EADA, a més d’altres formacions financeres addicionals.

Compte amb una llarga experiència en l’àmbit econòmic, sobretot a la Generalitat de Catalunya, on ha estat treballant durant més de 30 anys amb responsabilitats d’àmbit econòmic i pressupostari de diferents departaments: Departament de Treball, Departament de Governació/Interior, Departament de la Presidència, Departament d’Economia i Finances, Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de Justícia, Departament d’Empresa i Treball.

Al 2020, s’incorpora com a Gerent Econòmica del Servei Català de la Salut (2020-2021), on hi està gairebé dos anys. A finals de 2021, torna com a coordinadora de Programes Integrats del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, des d’on arriba per assumir la Direcció d’Economia i Finances del nostre Hospital.

 

NACHO NIETO GARCÍA
Director Sistemes Informació

Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb Formació Professional en Electricitat, i Imatge i So. Disposa, a més, d’una extensa formació addicional, centrada, principalment, en Sistemes d’Informació i Comunicació, i en Programació.

La seva funció consisteix en dissenyar i facilitar l’evolució dels processos assistencials i clínics via els sistemes d’informació, aportar eines digitals i d’informació per la millora de l’atenció als pacients, així com participar en projectes de recerca per la millora assistencial i clínica.

Compte amb una amplia experiència en el sector sanitari, sobretot dins del marc de l’Institut Català de la Salut, on hi està des de 2002. Durant 5 anys, exerceix com a Cap de Projectes de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, vetllant així per l’explotació i manteniment dels sistemes informàtics del hospital, centre on també treballa com a Cap d’Unitat de Sistemes i Comunicacions durant 2 anys, i, posteriorment, com a Subdirector d’Informàtica durant 11 anys.

Al 2015, s’incorpora com a Director de Sistemes d’Informació de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut, que està formada per l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i tota l’Atenció Primària de l’Àrea Metropolitana Sud, i, al 2019, com a Coordinador de Sistemes d’Informació de l’ICS, des d’on s’incorpora al nostre Hospital com a Director de Gestió i Sistemes d’Informació.

 

RUBÈN MORAGUES I PASTOR
Director de Serveis Generals

Enginyer Tècnic Industrial per la UPC i Màster en Climatització i Refrigeració (UPC). Postgrau en Instal·lacions de l’Edificació.

Ha estat Director de Projectes en diferents enginyeries. Va començar a col·laborar amb Sant Pau com a gestor de les obres del Nou Hospital. Al 2008 va ser nomenat Sotsdirector de Gestió de Projectes i al 2010 va assumir també la Sotsdirecció d’Enginyeria i Manteniment.

 

ANNA BUISAN ÁLVAREZ
Responsable de l'Àrea d'Usuaris i Comunitat

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona, postgraduada en Gestió Cultural per l’idEC, i amb trajectòria professional dins del món del màrqueting, branding, comunicació i experiència d’usuari des del 2008.

Ha treballat en càrrecs de responsabilitat a institucions com Foment del Treball, com a adjunta a Gerència, i a l’Ajuntament de Barcelona, com a responsable de Projectes Estratègics de la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana; a posteriori va dirigir els departaments de Màrqueting del 48h Open House Bcn i del Vall d’Hebron Bcn Hospital Campus.

El darrer projecte professional, abans d’incorporar-se a l’Hospital Sant Pau, el va dur a terme al Servei Català de la Salut dirigint l’Estratègia de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari, des d’on es lideraven projectes d’Innovació, Màrqueting, Comunicació i Atenció Ciutadana amb projectes com el llançament de la marca /Salut, aplicatius com La Meva Salut o la plataforma de citació CitaSalut.gencat.cat.


PATRICIA PESUDO
Responsable d'Impuls Estratègic i Transformació

Enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster of Business Administration (MBA) per ESADE Business School, Ramon Llull University Barcelona. Ha estat directora de Processos i Transformació a AQuAS, Agència de Qualitat i Avaluació, BCN i, anteriorment, ha ocupat diferent càrrecs de responsabilitat a l’empresa OHL: com a project manager projectes estratègic corporatius al Departament de Contractació Internacional; gerent d’àrea al Departament d’Execució, a Colombia. Va ser també responsable de Desenvolupament de Negoci a Sao Paulo, Brasil, bid manager al Departament de Contractació, a Dubai, i project manager al Departament d’Execució a Barcelona.

 

ANNA RUBIO CARBÓ
Responsable del Campus d'Aprenentatge

Llicenciada en Pedagogia i en Comunicació Audiovisual, ha treballat des de 1996 en la direcció, producció i gestió de projectes d’aprenentatge digital per al desenvolupament del talent a les organitzacions.

Amb un bagatge professional vinculat a la tecnologia educativa des de múltiples vessants, va iniciar la seva carrera com a investigadora al Laboratori de Mitjans Interactius de la Universitat de Barcelona, moment en què va començar la tesi doctoral (mai acabada), i va participar en múltiples projectes europeus d’investigació i en diversos congressos de l’àmbit EdTech.

Ha estat coordinadora de continguts educatius al món editorial a Planeta Actimedia etapa en la qual va conceptualitzar i produir els mòduls educatius de les enciclopèdies multimèdia.

Ha estat cap de producció i directora d’Innovació a l’IL3-UB, i també consultora de formació tant en empresa com freelance, etapes en les quals va portar a terme projectes formatius d’envergadura, de producció de recursos digitals, i d’innovació metodològica i tecnològica

Ha estat adjunta al secretari general de Justícia i al secretari general d’Empresa i Treball. I ha estat també adjunta al director del Servei Català de la Salut durant l’època de la pandèmia, etapes que van promoure el desenvolupament de la necessària visió de xarxa per a la sostenibilitat del sistema i la visió global de les organitzacions a través de l’impuls de canvis estratègics i l’impacte global en els futur de les organitzacions.

Professora associada a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona des del 1997, ha impartit assignatures de l’àrea de tecnologia educativa tant als graus de Pedagogia, Formació del professorat i Comunicació Audiovisual, com al màster oficial en Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals.

És coautora dels llibres La Universidad en la Nube (Transmedia s.XXI), Organizarse mejor (Graó), La Formació online (Graó) i Pedagogías emergentes (Octaedro).

MARIA CAROL SANJURJO
Responsable d'Entorn, Sostenibilitat i Governança

Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va realitzar estudis en Comunicació Intercultural a la Universitat de Turku, a Finlàndia i un DESS en Geopolítica com a postgrau a la Université de Marne la Vallée, a la Sorbona, a París, França.

Al llarg de la seva carrera professional, ha treballat principalment en contextos internacionals; ha estat involucrada en projectes europeus de cooperació amb països tercers, mitjançant programes com EuropeAid. Ha col·laborat en iniciatives educatives relacionades amb l'aprenentatge al llarg de tota la vida (LLL), competències digitals, microcredencials i aliances europees. I també ha participat en projectes relacionats amb la biomedicina, incloent-hi la salut pública i la recerca: des del programa FP5 fins a l'H2020.

Finalment, també ha tingut l'oportunitat de treballar en la intersecció de la cultura i la tecnologia, explorant la hibridació d'aquests dos àmbits. Això ho ha dut a terme en diverses institucions, tant públiques com privades, com la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o l'Hospital Clínic i ha col·laborat amb empreses privades com a consultora especialitzada en el sector de les biotecnologies (PIMES Biotech). A més, com a experta externa, ha avaluat projectes de recerca en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) contractada per la Comissió Europea.


FELIP CARBAJO PERNAU
Compliance Officer

Llicenciat en Dret per la UB. Advocat col·legiat especialista en dret laboral administratiu.

Ha estat Director de Recursos Humans del Departament de Benestar Social, Subdirector General de la Funció Pública, Director General del Col·legi d’Advocats de Barcelona, i Director de Recursos Humans dels Hospitals de Bellvitge i de Sant Pau.