iNFORMACIO ACTIVITAT ANGIOLOGIA I VASCULAR

Informació de l'activitat

 

  • La cirurgia aòrtica oberta i endovascular, tant toràcica com abdominal, l’assumeixen els diferents adjunts i residents del Servei. La minilaparotomia i l’abordatge retroperitoneal acostumen a ser les vies d’abordatge més utilitzades. La mitja anual d’intervencions sobre l’aorta sobrepassa en aquests moments els 60 casos anuals. El síndrome aòrtic agut és tractat i seguit dintre del programa multidisciplinar de patologia aòrtica complexa.
  • La cirurgia endovascular, actualment no està inclosa en cap unitat i realitzen les tècniques tots els  membres de personal i residents. Es porta a terme en quiròfan i en la sala de radiologia: en el àmbit d’actuació o indicació de les mateixes abasta tots els sectors excepte la caròtida que només s’indica en casos molt seleccionats.
  • La patologia varicosa es tracta sempre de forma ambulatòria mitjançant diferents mètodes: Stripping, CHIVA, flebectomia i fleboesclerosi amb escuma. Des de gener de 2016 la patologia venosa es atesa de forma preferent a l’Hospital Dos de Maig (visita, diagnòstic, tractament i seguiment).
  • Des de fa més de 15 anys la trombosi venosa profunda es tracta de forma ambulatòria exceptuant casos puntuals (flegmasia, embarassades, etc.).
  • La Clínica del peu diabètic fou inaugurada l’any 2003 i ha estat referent com a model d’atenció multidisciplinar al pacient diabètic. L’any 2011 es va canviar el model d’atenció al peu diabètic basat en la idea del “Toe and Flow” i els pacients són atesos per Podologia i Cirurgia Vascular, passant a consultors de la resta de professionals que participen en la Clínica multidisciplinar.
  • Un dels principals objectius de la direcció actual del Servei es mantenir i millorar la relació amb l’assistència primària, amb els grups de treball o responsables (metges i infermeres) de totes les àrees bàsiques de l’àrea de referència. Mitjançant formació continuada, protocols de derivació i millora de la continuïtat assistencial s’ha aconseguit millorar també l’atenció tant en qualitat com en temps d’espera. L’any 2012 es va incorporar com a eina de formació i relació amb la primària de la zona el web de la Generalitat ECOPIH, on s’estableixen consultes sobre pacients i relacions científiques entre tots dos estaments. De forma periòdica es revisen i renoven els protocols de derivació.

 

HOSSPAU Menu

Contacte Angiologia i Vascular

Contacte
Ubicació

Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Hospitalització: Bloc B. Planta 1
Consultes externes: Bloc A. Planta 3. Mòdul 3
Secretaria: Bloc A. Planta 4

Contacte

Telèfon 93 556 55 93
Fax: 93 556 56 04

cir_vascular@santpau.cat