Formació sanitaria especialitzada Angiologia i Vascular

Formació Sanitària Especialitzada

L’activat docent es desenvolupa a dos nivells:

 1. Unitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona:
  • Classes teòriques i pràctiques dels estudiants.
  • Responsable assignatura: J. R. Escudero.
  • Professors clínics associats:
   • J. Dilmé
   • J. Fité
   • J.Mª Romero
   • B. Soto
   • O. Peypoch

2. Programa de Formació Sanitaria Especialitzada d’Angiologia i Cirurgia Vascular:

Estructura de la Unitat Docent

Director: José Román Escudero
Àrea d’Hospitalització: 16 llits i col·laboració habitual a la sala d’angioradiologia.
Consultes Externes:

 • Doppler i proves d’esforç.
 • Ecodoppler (un equip fix i dos equips portàtils).
 • Primeres visites i visites successives.
 • Atenció de visites d’urgències.
 • Dispensari de cures (úlceres, embenats multicapa...).
 • Peu diabètic.

Cirurgia vascular: quiròfan equipat amb tub de Rx i quiròfan adaptat i equipat per a procediments endovasculars (taula radioquirúrgica, monitor aeri, bomba d’injecció de contrast...).

Sala de Rx: s’hi practiquen procediments endovasculars percutanis (arteriografies “armades”, embolitzacions, angioplàsties venoses...) en col·laboració amb el Servei d’Angioradiologia.

Laboratori d’exploracions hemodinàmiques. Acreditat pel Capítol de Diagnòstic Vascular no Invasiu, 2008. Equipat amb: un ecodoppler fix i dos equips portàtils, i dos doppler fixos.

Residents: la unitat docent té una plaça/any acreditada pel Ministeri de Sanitat i la plantilla actual és de cinc residents: 1 R5, 1 R4, 1 R3, 1 R2 i 1 R1.


Itinerari formatiu
Veure document


Principals àrees de coneixement

 • Patologia aneurismàtica principalment de l’aorta tòraco-abdominal.
 • Patologia oclusiva del territori aorto-ilíac i de les extremitats inferiors.
 •  Tractament endovascular de patologia arterial de qualsevol territori.
 • Cirurgia clàssica oberta de la patologia arterial en qualsevol territori.
 • Creació d’accessos vasculars per a hemodiàlisi.
 • Estudis etiopatogènics de diferents malalties vasculars (varius, aneurismes...) dins del Laboratori d’Angiologia, Biologia Vascular i Inflamació (LABVI), afavorint una investigació traslacional.
 • Relació amb assistència primària mitjançant diversos grups de treball.

 

Contacte
Correu electrònic: cir_vascular@santpau.cat
Telèfon: 93 556 55 93
Fax: 93 556 56 07

Contacte Angiologia i Vascular

Contacte
Ubicació

Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Hospitalització: Bloc B. Planta 1
Consultes externes: Bloc A. Planta 3. Mòdul 3
Secretaria: Bloc A. Planta 4

Contacte

Telèfon 93 556 55 93
Fax: 93 556 56 04

cir_vascular@santpau.cat