Estructura del servei angiologia i vascular

Estructura del Servei

El Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular compta amb els següents recursos físics:

 • Sala de hospitalització: Bloc B Planta 1 Nou Hospital.
 • Quiròfan preparat per cirurgia oberta i endovascular.
 • Sala de Radiologia Vascular (col·laboració amb Angioradiologia).
 • Aules de reunions i sales de sessions: 4ª planta del Nou Hospital.
 • Consultes Externes: en la 3ª planta del Bloc A.
  • Doppler + Proves d’esforç.
  • Ecodoppler.
  • Primeres visites + Visites successives.
  • Urgències descentralitzades (matins).
  • Dispensari de cures (úlceres, embenats multicapa...).
  • Peu diabètic: Jesús Gaitán (Podologia). Dimarts matins.
  • Infeccions: Nati Benito (UMI). Dimecres matins.
 • Laboratori d’exploracions hemodinàmiques:
  • Acreditat pel Capítol de Diagnòstic Vascular no Invasiu, 2008.
  • Equipat amb:
 • 2 Ecodoppler fix i un equip portàtil.
 • 1 doppler fix i un portàtil.
 • Claudicòmetre.

HOSSPAU Menu

Contacte Angiologia i Vascular

Contacte
Ubicació

Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Hospitalització: Bloc B. Planta 1
Consultes externes: Bloc A. Planta 3. Mòdul 3
Secretaria: Bloc A. Planta 4

Contacte

Telèfon 93 556 55 93
Fax: 93 556 56 04

cir_vascular@santpau.cat