Back

Trasllat temporal de l'activitat a espais de Fundació Puigvert

NEWS
25/03/2020
Trasllat temporal de l'activitat a espais de Fundació Puigvert

En el marc actual de situació d’emergència i necessitats creixents motivats per l’epidèmia de COVID-19, l’Hospital de Sant Pau es troba amb la necessitat d’alliberar espais i recursos per l'assistència de pacients adults afectats per aquest virus. Al mateix temps, en els plans de contingència del Departament de Salut per donar resposta al pic esperat de casos crítics, es contempla un eventual tancament o trasllat de maternitats i UCI Neonatals per poder habilitar aquests llits alliberats per als pacients que ho requereixin.

 

En aquest sentit, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Sant Pau ha decidit redefinir-se i traslladar l'activitat d’Urgències de Ginecologia i Obstetríci (Sala de Parts), Neonatologia i la sala d’hospitalització a la Fundació Puigvert. La nova ubicació serà a la Planta 1 de la Fundació Puigvert i l'accés és a través del C/ Cartagena 340. 

 

L’assistència ambulatòria de les gestants seguirà realitzant-se a l’Hospital de Sant Pau (Bloc A, Planta 2) mantenint el circuit diferenciat per a gestants amb sospita de COVID (Hospital de Dia de Malatlies Infeccioses - Planta 0 i Planta d'hospitalització E2).

 

L’equip de Ginecologia i Obstetrícia i Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau vetllarà per tal que l’assistència a les usuàries segueixi complint els nivells d’excel·lència, evitant que la situació actual repercuteixi en les gestants i en les seves famílies.


News
Ubicació i contacte
Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes
Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5
Secretaria
Bloc A - Planta 5
Telèfon
93 553 70 41
Fax.
93 553 70 57
ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05