El Servei de Cardiologia de Sant Pau, un dels més antics de tot l’Estat, s’ocupa de les afeccions del cor i de totes les complicacions que aquest òrgan pot ocasionar, amb el seu deteriorament, en la salut de les persones. Aquest Servei és pioner en l’àmbit de la docència i la recerca a tot Catalunya i la resta de l’Estat, i és referent en l’àmbit internacional per la seva activitat de recerca, especialment del sistema elèctric del cor.
el servei
+
el servei

Informació assistencial
+
Informació assistencial

docència
+
docència

Informació usuaris
+
Informació usuaris

Contacte
Ubicació

Secretaria:

Bloc A - Planta 4, Mòdulo 1

Consultes Externes del Servei de Cardiologia:
Bloc A - Planta 3, mòduls 3, 4 i 5
Contacte

Secretaria: 

Telèfon: 93.556.59.45

Fax: 93.556.56.03

Correu electrònic: cardiologia@santpau.cat