Linies de recerca Radiofisica

Línies de investigació

En el camp de la Radioteràpia externa:

  • Caracterització dels diferents sistemes de mesura per dosimetria in vivo.
  • Validació d'algoritmes de càlcul de dosi per a sistemes de planificació de radioteràpia externa.
  • Optimització de procediments de QA per tècniques de IMRT, VMAT, SBRT i tractaments amb control respiratori (gating respiratory).
  • Automatització de la garantia de qualitat en el procés de radioteràpia.
  • Dosimetria en pell en tècniques d’IMRT, VMAT i SBRT.
  • Participació en assaigs clínics d’oncologia.?

En el camp de la Medicina Nuclear

  • Obtenció de l'acreditació d'àmbit europeu Research4Life (EARL) pels dos equips PET/TC del Servei de Medicina Nuclear.
  • Validació de l'equipament per l'obtenció de les acreditacions en assaigs clínics en els que participa el Servei de Medicina Nuclear.

Projectes competitius en actiu 

Van finalitzar al 2019.

Col·laboracions externes

El Servei col·labora amb els següents grups/departaments:

Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, UAB

Grup d’estudis citogenètics i moleculars dels efectes de les radiacions ionitzants  i del càncer.
Avaluar els efectes sobre el genoma humà de les radiacions ionitzants. Analitzar les alteracions genètiques de leucèmies i tumors sòlids. Avaluar la susceptibilitat genètica a leucèmies infantils amb col·laboració d'hospitals de l'Estat.

Institut de Tècniques Energètiques de Catalunya (INTE), UPC 

Projectes de recerca i de transferència en els que es col·labora són: el desenvolupament de tècniques de dosimetria in vivo per termoluminescència en aplicacions de radioteràpia externa, l’aplicació de mètodes de simulació per Montecarlo del transport de les radiacions en l’àmbit clínic i en particular per a l’optimització dels programes de planificació en radioteràpia.

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Grup de treball de prevenció de radiacions ionitzants innecessàries en edat pediàtrica.

Elaborar guies i indicacions per la realització de proves complementàries (radiologia convencional, TC i radiologia intervencionista) d’utilització més freqüent en pacients pediàtrics, basant-se en l’evidència científica i el consens entre professionals de tots els àmbits implicats: radiòlegs, pediatres i radiofísics hospitalaris.

Plataforma nacional de I+D en Protección Radiológica (PEPRI)

Objectiu principal: promoure les activitats de I+D+i orientades a la protecció davant les radiacions ionitzants, així com el coneixement i minimització dels seus efectes.

Conveni empresa Sun Nuclear (EEUU), 01/07/2019-01/07/2022

El servei es Centre de Referència de la plataforma de gestió de qualitat SunCHECK™ de Sun Nuclear. La plataforma SunCHECK™ és un sistema integrat i automàtic per a la gestió de qualitat en el procés de Radioteràpia (inclou unitats de tractament i pacients).

HOSSPAU Menu

rad-contacte

Ubicació i Contacte
Ubicació
Radiofísica i Radioprotecció
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Quintí, 89
BLOC F, planta -2
08041 Barcelona

 

Contacte

Correu electrònic: Radiofisica_Radioproteccio@santpau.cat
Telèfon: 93 553 77 43
Fax: 93 553 77 44