oftalmo-infoActivitat

Informació de l'activitat

 

 

L’activitat addicional a la purament assistencial del Servei, és la que correspon al cribratge de la retinopatia diabètica de les seves vuit àrees bàsiques i que es substancia en 14.000 exploracions anuals amb càmera no midriàtica (CNM), realitzades en l'àrea de primària i que són valorades mitjançant un sistema de telemedicina.

El Servei d'Oftalmologia també està implicat en comitès interdisciplinaris amb altres Serveis de l'Hospital de Sant Pau:

  • Comitè de vies llacrimals amb el Servei d'ORL.
  • Comitè de genodermatosis amb els Serveis de Pediatria i Dermatologia.
  • Comitè d'uveïtis amb el Servei de Reumatologia.
  • Comitè d'oftalmopatia tiroïdal amb els Serveis d'Endocrinologia, Radiologia i ORL.
  • Comitè de malalties rares amb els Serveis de Genètica i de Nefrologia de la Fundació Puigvert.

HOSSPAU Menu

oftalmo-contacte

Ubicació i contacte
Ubicació
Servei d’Oftalmologia

Bloc I, planta 0

Contacte

Telèfon: 93 553 74 90
Fax: 93 553 74 89

Correu electrònic: oftalmologia@santpau.cat