cartera de serveis cardiologia

Cartera de serveis


Unitat d‘electrofisiologia i arítmies:

 • Procediments no invasius:
  • Control marcapassos i desfibril·ladors implantats.
  • Control remot de desfibril·ladors, marcapassos i holters implantables.
  • ECG.
  • Holter.
  • Tilt-test.
 • Procediments invasius:
  • Ablació elèctrica/crioablació de les arítmies.
  • Ablació endocardíaca.
  • Ablació epicardíaca.
  • Cardioversió elèctrica.
  • Estudi electrofisiològic diagnòstic.
  • Implantació de desfibril·ladors.
  • Implantació de marcapassos sense cables.
  • Implantació d’enregistradors d’ECG monitoritzats.
  • Resincronització cardíaca.
  • Tècniques d’ablació amb sistemes de navegació  electroanatòmics.


Unitat de cures intensives cardiològiques:

 • Assistència integral al malalt crític cardiològic.
 • Monitorització hemodinàmica invasiva i no invasiva.
 • Ventilació mecànica no-invasiva i invasiva.
 • Tècniques de suport renal.
 • Dispositius d’assistència circulatòria (baló de contrapulsació, ECMO, Centrimag, Berlin Heart, Heart Mate).
 • Hipotèrmia terapèutica.

Unitat d’imatge i funció cardíaca:

 • Ecocardiografia - Doppler.
 • Ecocardiografia transesofàgica.
 • Ecocardiografia 3D.
 • Prova d’esforç amb O2.
 • Prova d’esforç convencional.
 • Ressonància magnètica cardíaca.
 • Test de taula basculant   (Tilt-Test).
 • Tomografia cardíaca per multidetector (coronariografia no invasiva).

Unitat d’Hemodinàmica:

Procediments diagnòstics

 • Angiografia coronaria.
 • Biòpsia endocardíaca.
 • Estudi de pressions.
 • Imatge intracoronaria:
  • Ecografia intravascular coronària.
  • Estudi de la fracció de reserva coronaria amb guia de pressió.
  • Tomografia òptica.
 • Ventriculografia amb contrast.

Procediments terapèutics:

 • Ablació septal química.
 • Angioplàstia coronaria.
 • Assistència ventricular esquerra:  baló de contrapulsació, impelae, ECMO.
 • Aterectomia rotacional.
 • Implantació de stents coronaris.
 • Implantació percutània de:
  • Clip mitral.
  • Tancament d’orelleta esquerra.
  • Vàlvula aòrtica.
 • Tancament percutani de comunicació interauricular/intraventricular.
 • Tancament percutani de ductus.
 • Tancament de fuites periprotèsiques.
 • Valvuloplàstia aòrtica i mitral.
Cardiologia clínica general:
 • Unitat de patologia aòrtica.
 • Unitat d’angina refractària.
 • Telemetries per pacients amb arítmies greus/cardiopaties que requereixen monitorització.
 • Lideratge procés endocarditis de l’Hospital.

Atenció especialitzada a l’Atenció Primària

HOSSPAU Menu

Contacte Cardiologia

Contacte
Ubicació

Bloc A   Planta 4,  Mòdul 1

 

Consultes Externes del servei de Cardiologia:

Bloc A   Planta 3, Mòduls 3, 4 i 5

Contacte

Secretaria: 

Telèfon: 93.556.59.45

Fax: 93.556.56.03

cardiologia@santpau.cat