Banner Memòria 2018
Memòria 2018
Activitat de l'Hospital
Activitat assistencial
Altes 37.017
Hospitalització 28.089
Cirurgia major ambulatòria 8.928

 

Activitat quirúrgica / intervencionista  
Intervencions quirúrgiques 21.244

amb ingrés

10.080

majors sense ingrés

7.118

menors sense ingrés

4.046
Intervencionisme 4.447
Parts 1.614

 

Urgències 154.483

 

Visites a consultes externes 460.899

 

Sessions d’hospital de dia 94.699

 

 

Principals tècniques i tractaments
Radiocirurgia estereotàxica i radiologia intervencionista  
Radiologia intervencionista d'alta complexitat 851
Neuroradiologia intervencionista 239
Tract. Quirúrgic del Parkinson/ Deep Brain Stimulation 49

 

Cardiologia d'alta complexitat  
Cirurgia valvular oberta 350
Cirurgia coronària oberta 152
Recanvi valvular percutani 105
Cateterisme cardíac diagnòstic 1.248
Cateterisme cardíac terapèutic 1.519

 

Procediments vasculars d'alta complexitat  
Aneurismes aorta abdominal (oberta o endovascular) 71
Artèria caròtida i altres precerebrals (oberta o endovascular) 36

 

Cirurgia Oncològica d'alta complexitat amb intenció curativa 396

 

Implants auditius 75

 

Trasplantaments  
Cor 19
Còrnia 85
Medul·la òssia 118

 

Radioteràpia 2.079

 

 

 

ReCURSOS HUMANS
 
Personal sanitari, no sanitari i en formació   3.120