Publicador de continguts

null derma-Roe Crespo e

Dra. Esther Roé Crespo
Dra. Esther Roé Crespo
Metgessa adjunta, Coordinadora de la Unitat Funcional d'Hemangiomes i Malformacions Vasculars i Co-coordinadora de la Unitat Funcional de Genodermatosis Pediàtriques

Especialista en malalties del teixit connectiu.

Coordinadora de la Unitat de lepra.

Adjunta de la Unitat de Dermatologia pediàtrica.

Coordinadora del Comitè de genodermatosi (neurofibromatosis, esclerosi tuberosa).

Consulta d’ecografia cutània. 

HOSSPAU Menu

Contacte Dermatologia

Contacte
Ubicació

Secretaria de Dermatologia
Bloc A, planta 5

Consultes externes del Servei de Dermatologia
Bloc A, planta 2, mòduls 3 i 4

Contacte

Telèfon: 93 291 90 00/93 553 70 00 o 93 291 90 50

Fax: 93 553 7008

Correu electrònic: dermatologia@santpau.cat