Unitats funcionals
Unitats funcionals
Unitat Funcional de Patologia Mamària (UFPM)

L'objectiu principal de la Unitat Funcional de Patologia Mamària és assolir un diagnòstic ràpid i precís, seguit d'un consens per al tractament més eficaç acompanyat de la mínima morbiditat. A més aconsegueix escurçar significativament els intervals diagnòstic-terapèutics, millora els resultats clínics, té un impacte positiu en la supervivència dels pacients i proporciona una atenció més global i personalitzada.

La Unitat Funcional de Patologia Mamària integra a tots els especialistes que participen en el procés diagnòstic i terapèutic d'aquesta mena de tumors amb l'objectiu de crear un flux assistencial àgil, ràpid i de qualitat, i al seu torn, que els pacients tinguin des del primer moment una informació clara, precisa, homogènia i concisa del procés que pateixen.

Coordinadora

Gestora de casos

 

Equip Unitat funcional

L'equip està integrat per especialistes dels Serveis:

 • Anatomia Patològica
 • Anestesiologia
 • Cirurgia General i Digestiva
 • Cirurgia Plàstica
 • Epidemiologia Clínica i Salut Pública
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Medicina Nuclear
 • Oncologia Mèdica
 • Oncologia Radioteràpica
 • Radiodiagnòstic
 • Infermeria
 • Admissions