Ruta de navegació

Colabora - Testament solidari

Testament solidari
  1. Ajuda als altres i deixa un futur millor
   • Si vols ajudar als altres i col·laborar amb la Medicina del futur, pots fer-nos un testament solidari per promoure l’assistència sanitària del nostre Hospital o a la investigació biomèdica que du a terme el seu Institut de Recerca.
   • Si optes per incorporar al teu testament un llegat solidari al nostre favor, hi ha diferents opcions: pots llegar una quantitat fixa de diners, determinar un percentatge d’un patrimoni o bé tot tipus de béns
   • La teva aportació a través del testament solidari contribuirà de manera decisiva a la millora de la salut de les properes generacions i deixaràs la teva empremta a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Més informació: www.fundaciosantpau.cat 
  2. Com fer un testament solidari
   • És necessari deixar per escrit la teva voluntat de fer un llegat solidari en el teu testament. Et recomanem fer-ho davant notari en un testament obert, ja que és el procediment més segur, econòmic i útil.  En aquest sentit cal que l’indiquis que vols incloure en el teu testament com a hereva o beneficiària d'un llegat a la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb domicili social al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, i el NIF G-08197774.
   • Si la teva voluntat es llegar a favor d’un fi concret (una malaltia o una línia de recerca) cal que ho indiquis de forma clara. En aquest cas es recomana fer referència el concepte “anàlegs”, ja que els anys i l’avanç de la medicina poden fer que en el moment de l’apertura del testament el fi indicat estigui resolt o hagi evolucionat.
   • Si tens dubtes o vols més informació sobre com deixar una herència o un llegat a la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, pots trucar-nos al telèfon 93 553 79 71 o enviar-nos un correu a llegatsolidari@fundaciosantpau.cat