Escola per infants - Presentacio

Qui som

L’escola per a infants està adscrita al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i es regeix per un conveni entre aquest Departament i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El conveni estableix que hi haurà dues docents. Es mantenen les dues fins el curs 2011/2012. El setembre del 2012 el Departament redueix una plaça i des d’aquesta data només treballa una mestra.

L’escola es va crear l’any 1991 amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat de l’aprenentatge d’infants i joves que per la seva situació de malaltia veuen interrompuda l’ escolaritat al seu centre educatiu durant un període llarg.

S’atenen alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.  Als alumnes de Batxillerat se’ls facilita la coordinació amb el seu centre i suport educatiu.

Es treballa amb els alumnes durant el seu ingrés i posteriorment quan venen puntualment a l’hospital per ser atesos en règim ambulatori.

Habitualment la mestra atén individualment a cada alumne a la seva habitació, a la cambra d’aïllament o al box de l’hospital de Dia. Treballa en coordinació amb l’equip sanitari i amb altres professionals de l’hospital que intervenen en el seguiment dels alumnes.

L’alumnat de l’escola presenta un ampli ventall de diversitat: de malalties, d’estat físic i psíquic, d’edat, de procedència, de tipus d’escolarització, de llengües i cultures, de capacitats i motivacions. Aquest fet comporta la necessitat d’adaptar-se a les diferents característiques i situacions per oferir atencions específiques en les que els valors seran els eixos fonamentals.

Contacte i ubicacio Escola per infants

Contacte i ubicació
Contacte

Telèfon: 93 553 75 21

Mail: escolainfants@santpau.cat

Ubicació

Bloc E planta 2 (Pediatria)

Hospital de Sant Pau

Carrer Sant Quintí 89

08041 Barcelona