Estructura del servei Diagnostic per la Imatge

Estructura del Servei

 

El Servei de Diagnòstic per la Imatge té una estructura funcional, dividida en àrees de treball: múscul-esquelètic i d’urgències, abdomen, ultrasonografia, càrdio-toràcica, neuroradiologia, patologia de la mama i radiologia intervencionista. També participa en diversos projectes de recerca.

Múscul-esquelètica i d’Urgències

Es realitzen totes les exploracions derivades del Servei d’Urgències (ecografies, TC, drenatge de col·leccions...) i la radiologia múscul-esquelètica (TC, RM, radiologia simple, puncions, etc). Especialització en la valoració de sarcomes esquelètics i extraesquelètics, patologia en que l’Hospital de Sant Pau és centre de referència nacional.

Activitat anual: uns 800 TC, uns 70 TC intervencionistes, unes 2.300 RM, unes 49.000 exploracions convencionals i totes les exploracions derivades del Servei d’urgències.

Equip Mèdic: Dr. Jaume Llauger Rosselló (cap clínic), Dr. Jaume Palmer Sancho (tutor docent) i Dra. Sandra Valverde Lavirgen.

Abdominal

Es realitzen exploracions TC i RM abdominals amb estudis específics com colonoscòpiesTC, enteroRM, uroRM, RM de pròstata, RM amb secretina. També es realitzen exploracions contrastades (digestives i urinàries) i puncions.

Activitat anual: 7.000 TC abdominals, 1.500 RM abdominals, 900 exploracions contrastades (estudis digestius, urinaris, etc), 8.000 exploracions simples d’abdomen i 90 TC intervencionistes.

Equip mèdic: Dra. Carmen Pérez Martínez (cap clínic), Dr. Juan Carlos Pernas Canadell, Dra. Diana Hernández (tutor docent) i Dra. Mª Magdalena Menso.

Ecografies

Es realitzen ecografies abdominals, tiroide, múscul-esquelètiques, troncs supraaòrtics, intervencionisme per guia ecogràfica (puncions, drenatges, radiofreqüència de lesions hepàtiques...).

Activitat anual: unes 8.500 ecografies, uns 800 ecografies doppler, unes 70 ecografies portàtils i unes 800 ecografies intervencionistes.

Equip mèdic: Dr. Antonio Martínez-Noguera (cap clínic), Dr. Enric Montserrat Esplugues i Dra. Sheila Alfonso Cerdan.

Radiologia Toràcica

Es realitzen exploracions TC i RM toràciques, radiologia simple de tòrax, puncions. També es realitzen estudis de cardioimatge, per TC i RM.

Activitat anual: 5.000 TC toràcics,  300 RM toràciques, unes 46.000 exploracions simples de tòrax, 50 TC intervencionistes, 450 TC cardíacs i unes 450 RM cardíaques.

Equip mèdic: Dr. Tomás Franquet Casas (cap clínic), Dra. Ana Giménez Palleiro i Dr. Alberto Hidalgo Pérez.

Neuroradiologia

Es realitzen exploracions TC i RM cranials, de cap i coll i columna. També es fan estudis específics centrats en penyals, regió facial, orbitària, hipofisària, sins paranasals, regió témporo-mandibular, laringe, coll, columna  i angio-TC intracranials i de troncs supraaòrtics. Alguns exàmens de RM es complementen amb estudis funcionals, de difusió tensorial, tractrografia i espectroscopia-RM.

Activitat anual: 12.000 TC (cara, columna, coll, cerebral, etc), 4.500 RM, uns 200 TC vascular i tots els TC derivats del Servei d’Urgències.

Equip mèdic: Dra. Beatriz Gómez Ansón (cap clínic), Dra. Esther Granell Moreno (tutora docent),  Dr. Fidel Núñez Marín, Andrea Lozano i Dra. Angels Zamora Sola (adjuntes de guàrdies).

Mamària i ginecològica

Es realitzen exploracions mamografies, ecografies mamàries, RM mamàries, puncions amb agulla fina, corebiòpsies per guia ecogràfica i esterotàxica, localitzacions prequirúrgiques de lesions mamàries no palpables, galactografies i histerosanpingografies.

Activitat anual: 7.000 mamografies, més 13.000 mamografies de cribratge, 3.400 ecografies de mama, 500 RM de mama i 1.200 exploracions intervencionistes de mama i 280 histerosalpingografies.

Equip mèdic: Dr. Josep Mª Sabaté Ampurnales (cap clínic), Dra. Montserrat Clotet Feliu,  Dra. Sofia Torrubia Eguizabal i Dra. Rosa Mª Pineda Herrero (tutora docent).

Vascular-intervencionista

Es realitzen diferents exploracions: puncions arterials percutànies en els seus diferents abordatges, introducció de guies i catèters en el sistema arterial i venós, arteriografies diagnòstiques d’extremitats inferiors, cateterisme i embolització en diferents tècniques (arteriografies diagnòstiques de crossa aòrtica, abdominal, EEII; venografia de membres superiors, inferiors, angioplàstia, recanalització, stents, fibrinòlisi, embolitzacions, quimioteràpia intravascular, TIPSS, accés venós central, drenatge biliar, gastrostomies, arteriografies diagnòstiques selectives del SNC, embolització i repermeabilització arterial del SNC, angio-TC i angio-RM.

Activitat anual: 800 intervencions (arteriografies, cateterismes, estudis vasculars, flebografies, dacriocistografies, etc). D’altres exploracions perifèriques: 80 angio-RM d’extremitats i 400 TC vasculars.

Equip mèdic:  Dr. Rubén Guerrero. Aquesta secció funciona dins d’un acord amb l’Hospital Clínic, per tal de crear una Unitat conjunta per donar servei en les àrees perifèriques i del sistema nerviós central.

Contacte Diagnostic per imatge

Contacte
Ubicació

Servei de Diagnòstic per la Imatge

C/ Mas Casanovas, 90

Bloc F,  planta -1

08027 Barcelona

 

Contacte

Per temes de Secretariat:

Correu electrònic: radiodiagnostic@santpau.cat

Telèfon: 93 553 77 26

Relacionats diagnostic imatge