Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau Translational Alzheimer Center un dels projectes destacats en lambit Salut a linforme Next Generation Catalonia

Actualitat
02/02/2021
Sant Pau Translational Alzheimer Center un dels projectes destacats en l'àmbit Salut a l’informe Next Generation Catalonia

El Sant Pau Translational Alzheimer Center escollit com un dels projectes destacats en l'àmbit Salut a l’informe Next Generation Catalonia. El Govern de la Generalitat ha publicat recentment, el primer informe lliurat per la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO) que conté la proposta provisional de projectes catalans candidats a obtenir recursos del fons Next Generation EU.

El Next Generation Catalonia presenta 27 projectes emblemàtics seleccionats per la CORECO d’entre les 542 iniciatives presentades per l’Administració (Generalitat i ens locals), empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector, els quals han tramès les seves propostes a través de les bústies electròniques habilitades per la Generalitat amb aquesta finalitat.

Al llarg dels darrers mesos, la CORECO ha estudiat i valorat les 542 propostes conjuntament amb el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU), el grup d’experts creat expressament per impulsar aquells projectes amb més potencial i capacitat transformadora. Els projectes també s’han compartit amb actors econòmics i socials del país, així com amb representants dels ens locals. La selecció s’ha fet en base a 10 criteris de priorització: la singularitat dels projectes, el seu grau de maduresa, l’import, el potencial de comercialització, la capacitat d’inversió en tendències de futur, el seu lideratge fort, la contribució a la reindustrialització del país, el foment de l’equilibri territorial, la contribució a la lluita contra el canvi climàtic i la capacitat de generar benestar i progrés social.

En la seva valoració, els experts també han tingut en compte la factibilitat dels projectes, és a dir, la capacitat dels seus promotors de portar-los a terme en el calendari establert pels fons Next Generation EU. En aquest sentit, es preveu que, en cas d’accedir als fons, tots els projectes emblemàtics proposats per la CORECO podrien començar a executar-se en el decurs d’aquest any.