Publicador de continguts

null derma-Lopez Ferrer a

Dra. Anna López Ferrer
Dra. Anna López Ferrer
Metgessa adjunta

Especialista en dermatologia general, cirurgia dermatològica i psoriasi. Treballa conjuntament amb el Servei de Reumatologia en la Unitat d’atenció al pacient amb artritis psoriàsica (PAIDER).

Tutora de residents.

Professora associada dermatologia.

HOSSPAU Menu

Contacte Dermatologia

Contacte
Ubicació

Secretaria de Dermatologia
Bloc A, planta 5

Consultes externes del Servei de Dermatologia
Bloc A, planta 2, mòduls 3 i 4

Contacte

Telèfon: 93 291 90 00/93 553 70 00 o 93 291 90 50

Fax: 93 553 7008

Correu electrònic: dermatologia@santpau.cat