Publicador de continguts

null derma-Garces Gatnau jr

Dr. Joan Ramon Garcés Gatnau
Dr. Joan Ramon Garcés Gatnau
Cap Clínic de la Unitat de dermatologia oncològica i quirúrgica

Expert en: cirurgia microgràfica de Mohs; cirurgia dermatològica i teràpia fotodinàmica.

HOSSPAU Menu

Contacte Dermatologia

Contacte
Ubicació

Secretaria de Dermatologia
Bloc A, planta 5

Consultes externes del Servei de Dermatologia
Bloc A, planta 2, mòduls 3 i 4

Contacte

Telèfon: 93 291 90 00/93 553 70 00 o 93 291 90 50

Fax: 93 553 7008

Correu electrònic: dermatologia@santpau.cat