null

Publicador de continguts

null ed-Nieto Garcia Jose Ignacio

Nacho Nieto García
Director Sistemes Informació

Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb Formació Professional en Electricitat, i Imatge i So. Disposa, a més, d’una extensa formació addicional, centrada, principalment, en Sistemes d’Informació i Comunicació, i en Programació.

La seva funció consisteix en dissenyar i facilitar l’evolució dels processos assistencials i clínics via els sistemes d’informació, aportar eines digitals i d’informació per la millora de l’atenció als pacients, així com participar en projectes de recerca per la millora assistencial i clínica.

Compte amb una amplia experiència en el sector sanitari, sobretot dins del marc de l’Institut Català de la Salut, on hi està des de 2002. Durant 5 anys, exerceix com a Cap de Projectes de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, vetllant així per l’explotació i manteniment dels sistemes informàtics del hospital, centre on també treballa com a Cap d’Unitat de Sistemes i Comunicacions durant 2 anys, i, posteriorment, com a Subdirector d’Informàtica durant 11 anys.

Al 2015, s’incorpora com a Director de Sistemes d’Informació de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut, que està formada per l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i tota l’Atenció Primària de l’Àrea Metropolitana Sud, i, al 2019, com a Coordinador de Sistemes d’Informació de l’ICS, des d’on s’incorpora al nostre Hospital com a Director de Gestió i Sistemes d’Informació.

Més informació