Presentacio Farmacia

Presentació

La missió del Servei de Farmàcia és treballar per millorar  la salut i el benestar de la població, impulsant un ús segur i efectiu dels medicaments en el marc d’un sistema públic de salut sostenible.

Visió

El Servei de Farmàcia aspira a ser reconegut a nivell nacional i internacional pel seu model d’atenció als pacients ingressats i ambulatoris i per la competència professional i qualitat humana del seu equip, on l’assistència, la docència i la recerca tinguin igual protagonisme.

Els principis en els que es sustenta són:

  • El coneixement basat en l'experiència acumulada durant els últims 40 anys, la professionalitat de l'equip humà que composa el Servei de Farmàcia, la seva formació continuada i la tasca de recerca aplicada que els ha situat com a pioners de molts dels serveis que ofereixen.
  • La qualitat percebuda pels seus "clients", com a element impulsor de la seva millora continua en la gestió i en l'atenció farmacèutica.
  • L'actitud de servei en vers als seus "clients"  i que té com a nucli central el pacient.
  • La capacitat d'actualització continua i d'adaptació del servei que ofereixen a les condicions canviants del món sanitari.
  • L'equip humà com a element clau pel desenvolupament de la seva missió.

HOSSPAU Menu

Contacte Farmàcia

Contacte
Secretaria

Localització: Planta -2 , Mòdul D (accés restringit)

Telèfon: 93 553 74 64

Correu electrònic: farmacia@santpau.cat

Farmàcia Ambulatòria

Localització: Planta -1 Mòdul A

Horari: de dilluns a divendres, de 8h a 14:15h i de 15h a 17h.

Correu: farmaciaambulatoria@santpau.cat

Farmàcia – Nutrició Enteral i espessidors

Telèfon: 93 553 74 58 (contestador automàtic)

Xarxes socials

Twitter: @farmaciasantpau

Instagram: @farmaciasantpau